Hva er varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet?

Forretnings

Hver enhet av produktet utstedt påtollposter gjennomgår en spesiell identifiseringsprosess. Som et resultat mottar den koden til varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet. Denne prosedyren, utført i henhold til gjeldende lovgivning i Russland, gir mulighet for en rekke økonomiske transaksjoner. Disse inkluderer spesielt betalinger, verdsettelse, planlegging og rapportering. I tillegg tillater en enkelt vare nomenklatur for utenlandsk økonomisk aktivitet (TN VED) deg å studere strukturen i internasjonal handel.

Varenomenklatur for utenrikshandel

Funksjoner av moderne TN VED av Russland

Grunnlaget som brukes i tollmyndigheteneRussland TN VED, fungerte som det globale klassifikasjonssystemet og detaljert beskrivelse av produksjonsenheter. Den moderne varenomenklaturen for utenrikshandel i Russland er delt inn i 21 seksjoner og 97 grupper. De er kombinert på prinsippet om entydige egenskaper av produksjonsenheter. Kriterier brukt i konstruksjonen av klassifikasjonssystemet er:

- materiell produksjon varer;

- hovedfunksjonelle oppgaver

- Kvalitet utførelse.

Varenomenklatur for utenrikshandel i Russland

Den vanligste måleenheten er varevekten, uttrykt i kilo.

Ved tildeling av et produkt tilsvarer HS-koden, tre deler:

- nomenklatur

- notater til grupper og seksjoner;

- Regler for å bestemme produktets grunnleggende funksjoner.

Feil klassifisering som følge av å angi feil data i erklæringen medfører ansvar i henhold til Russlands gjeldende lovgivning.

Funksjoner av TN VED og HS

Vare nomenklatur for utenrikshandelAktiviteten til CU gjør det mulig å forene alle importenheter av produkter med nasjonale. Som et resultat er kompatibiliteten til verdensomspennende råvaresystemer sikret. Dette påvirker i sin tur effektiviteten i internasjonal handel. De fleste land og tollforeninger bruker Universal Harmonized System (HS) i sitt arbeid. En generell prosedyre og regler for tildeling av varenumre til produkter ble utviklet og implementert. Statusen til TOS er fastsatt av en spesiell bestemmelse i en internasjonal konvensjon. Overgangen til en felles nomenklatur bidro sterkt til omsetningen mellom fagene på verdensmarkedet.

Anvendelse av TN VED i tollklarering

Vare nomenklatur for utenrikshandelaktiviteter som brukes av de fleste land er tydelig strukturert og detaljert. På grunnlag er all beskatning av produkter bygget. I denne forbindelse er klassifikasjonssystemet det viktigste og mest effektive middel for dannelsen av den generelle statspolitikken innen tariff- og tollregulering. Den internasjonale handelsstrukturen bruker visse metoder for innflytelse på det globale markedet (både generelt og dets fag). Disse inkluderer:

- regulering av tolltariffer eller skatter

- Innføring av vilkår for begrensning, avtale og avtale mellom deltakere i markedsforhold

- tiltak for å øke importen eller eksporten.

Varenomenklatur for utenrikshandel

Tolltariff og ikke-tariff regulerende tiltak basert på FEA

Utenrikshandelen i Russland er regulertrelevant lov. Innenfor rammen av en lovgivningsakt, er det lov å bruke tariff og ikke-tariff-metoder. Hovedfunksjonen av toll- og takstmetoder er beskyttelse og utvikling av hjemmemarkedet. Ikke-tariffelle metoder uttrykkes i form av staten som fastsetter normer innenfor hvilke import og eksport av varer av bestemte nomenklaturer utføres. Vare nomenklatur av utenlandsk økonomisk aktivitet er et finansielt element for å regulere volumet av handel med andre land av staten. På grunnlag dannes kostnadsindikatorer for en bestemt type varer. Toll- og tariffreguleringen av staten er imidlertid ikke HS-hovedoppgaven. Først av alt gjør varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet det mulig å redusere tidskostnadene for fortolling. I tillegg, med hjelpen, er kvaliteten på tjenesten forbedret, statistiske poster blir holdt ved hjelp av internasjonale standarder.

enkelt vare nomenklatur av utenlandsk økonomisk aktivitet

Globaliseringen av verdensmarkedet gjorde hamdeltakerne skal søke nye verktøy for å kontrollere varebevegelsen. Det var behov for å holde oversikt over bevegelsen av stoffer som er farlige for menneskeliv, samt arter som ligger på randen av biologisk utryddelse. Som et resultat, på grunnlag av internasjonale juridiske mekanismer, begynte et mer detaljert system for verdensklassifisering, hovedsakelig fokusert på målene for tollmyndighetene i interstate markedsenhetene. Samtidig ble muligheten til å avgrense den generelle kodingsstrukturen til behovene til hver markedsdeltakende opprettholdt, mens de ikke overtrådte prinsippene i den internasjonale nomenklaturen.

Funksjoner av TN VED

Vare nomenklatur for utenrikshandelAktiviteten består av en detaljert beskrivelse av produksjonsenhetene og klassifiseringen i numeriske termer (10 tegn). Dette er nødvendig for å lette følgende prosesser:

- Tolltariffregulering

- ikke-tariff kontroll

- statistiske studier;

- Dannelse av et digitalt detaljeringssystem.

Bruken av TN VED ved behandling av tolldeklarasjonen for varer tillater:

- bruk en enkelt produkt klassifisering tilnærming;

- riktig beregne mengden av toll

- samle den nødvendige pakken med tilhørende dokumenter for produkter

- behandle og strukturere informasjon om produktet i forbindelse med statistiske studier.

kode for varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet

Tollstatistikk

Utenlandsk økonomisk aktivitet i Russland er regulertPå tollstatistikk, grunnlaget for strukturen er klassifisering av HS Ved hjelp av dette klassifikasjonssystemet kan du løse følgende oppgaver:

- utføre regnskap for varer som har bestått tollkontroll

- introdusere ikke-tariffbaserte måter å regulere import eller eksport

- reagere raskt på endringer i det globale markedet.

Det er en spesialdesignet oggodkjent metode for innsamling av tollstatistikk i Russland. Den brukes til objektiv og rettidig dannelse av tollstatistikk, utarbeidelse av spesialiserte samlinger og analysematerialer. I samsvar med dem gjennomføres en undersøkelse og analyse av Russlands handelsforbindelser med sine markedspartnere, andre land. Kun varer er inkludert i tollstatistikken, det registrerer ikke handel med tjenester.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar