Produktkonkurranseevne

Forretnings

I dagens verden, en stabil markedsposisjontjenester og varer fra enhver bedrift avhenger av nivået på konkurranseevnen. Konkurransen til et produkt er nivået på tekniske, økonomiske og operasjonelle parametere som gjør det mulig å konkurrere (konkurrere) i markedet med andre lignende produkter. Med andre ord, dette er evnen til et produkt til å møte markedskravene i en viss tidsperiode i sammenligning med sine konkurrenter.

Konkurransevnen til varer er dannet avetablere, vedlikeholde og opprettholde et visst nivå av konkurranseevne i alle stadier av sin eksistens: fra de første stadier av etableringen og slutter med fremgangen til forbrukeren. Vurderingen av konkurranseevnen utføres av slike enheter som leverandører, forbrukere og eksperter.

På konkurranseevnen til produktene harvirkningsfaktorer som ikke bare bidrar til bærekraftig produksjon, men også organisering av høy konkurranse av varer på markedet. Slike faktorer kan deles inn i tre grupper:

· Kvalitetsnivået til de produserte varene

· Pris på produserte varer;

· Levering av tjenester, ulike typer gratis tjenester, etc.

Sammen med konkurranseevnen, en viktig rolle iUtviklingen av enhver moderne bedrift spiller kvalitetsprodukter. Med kvalitet menes en kombinasjon av egenskaper og egenskaper til et produkt (eller et annet objekt), noe som gir den muligheten til å tilfredsstille oppfatte og betingede behov. Det skal bemerkes at produktkvaliteten og konkurranseevnen er to tett sammenhengende konsepter. Både det og et annet er et middel til en vurdering av sluttresultatene av arbeidskraft, inkludert dets brukbarhet. Felles for de to konseptene er at de representerer de dynamiske egenskapene til produktet, som stadig forandrer seg på grunn av utviklingen av teknisk fremgang og sosiale behov. Men til tross for dette er det ikke verdt å fullt ut identifisere disse konseptene, siden et produkts konkurranseevne fortsatt bestemmes av kombinasjonen av bare de egenskapene som er nyttige (interessante) for kjøperen og sikrer tilfredsstillelse av alle behov. De gjenværende produktegenskapene, som går utover de angitte interessene, har ingenting å gjøre med vurderingen av konkurranseevnen.

Nyere, stadig oftere kan du høre omAt et høyt inntektsnivå i forbrukssegmentet kan oppnås dersom en produkts konkurranseevne økes ved å øke kvalitetsnivået. Faktisk er et slikt skritt av produsenter fullt berettiget, og i tillegg vil det bidra til sosial utvikling.

Det bør bemerkes atKonkurransekraft er en dynamisk kategori, avhengig av markedssituasjonen, behovets behov og endringer, serviceforhold, solvens av etterspørsel mv. Dermed kan et produkt av høy kvalitet bli mindre konkurransedyktig dersom prisen øker merkbart på grunn av tilførsel av varer med slike egenskaper som ikke gir betydelig interesse blant kjøpere. For å unngå en nedgang i produksjonsvolumene og dermed overskuddet, må bedriftene ofte bestemme seg for å senke prisene på et kvalitetsprodukt eller innføre ulike forhold som gjør det mulig for forbrukeren å foreta et kjøp til fordel for dette produktet.

Dermed for å øke den økonomiskebærekraft og effektivitet i bedriften, er det nødvendig å betale mer og mer oppmerksomhet til kvaliteten på produktene, da det tillater å sikre produksjon og markedsføring av konkurransedyktige produkter.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar