Markedsføringsledelse i bedriften.

Forretnings

Systemet for markedsadministrasjon i bedriften er underlagt mange faktorer: politisk ustabilitet, uforutsigbart eksternt miljø, endring av konkurranseposisjoner og så videre.

Markedsføringsledelse i bedriften er en stor del av ledelsesarbeidet. Den består av to viktige elementer: planlegging og organisering markedsføringsaktiviteter. Prosessen med markedsføring ledelse i et foretaker kontinuerlig og er observasjon av alle endringer i det ytre miljø, markedsføringssystemets funksjon og identifisering av avvik mellom de faktiske og planlagte resultatene av markedsføringsaktiviteter.

Markedsføringsledelsen på bedriften har til formål å sikre den mest effektive bruken av materielle, økonomiske og andre ressurser.

Markedsføringsledelse i bedriften består av fire faser.

Den første fasen er analysen av markedsmuligheter, som må starte mye, som er å etablere andelen av virksomheten i råvaremarkedet.

Den andre fasen er å velge målmarkedet. Dette navnet har størst lønnsomhet for en bestemt bedriftsgruppe av markedssegmenter eller bare ett segment. Og virksomheten er rettet mot dem. Før du velger et målmarked, er det nødvendig å studere forbrukere og segmentering av markedet. Segmentering er delingen av markedet i grupper av kjøpere som preges av samme reaksjon på produkt- og markedsføringsarbeidet. Prosessen med å velge et målmarked slutter med det som kalles posisjonering av produktet. Det betyr at et ideelt bilde av produktet blir dannet, og det er utstyrt med et ønskelig sted, ikke bare i markedet, men også i målene til målkunder.

Den tredje fasen - komplekset blir utviklet.markedsføring, som er et sett med parametere som forvaltes av bedriften, og brukes til å best imøtekomme behovene til målmarkedet. Markedsføringskomplekset består av slike parametere som produktet, prisen, salget, markedsføringen.

Det fjerde stadiet er planlegging og kontroll. Planlegging er prosessen der målene er satt, strategier etableres, og klare måter å oppnå dem på er satt. Det er delt inn i taktisk og strategisk. Kontroll er nødvendig for å vurdere nivået på gjennomføring av planer.

Bedriftsmarkedsføring ledelse skjeri form av ulike markedsføringsstrukturer - en integrert del av hele organisasjonsstrukturen til enhver bedrift, som er en kombinasjon av bedriftstjenester, samt organiske lenker som eksisterer mellom dem, ikke bare horisontalt, men også vertikalt, det vil si fra sjef til eksekutor.

For den mest effektive markedsføringsledelsenmarkedsføringsstrukturen er avgjørende. For øyeblikket har det ikke en universell ordning. Markedsavdelinger er opprettet på ulike grunnlag.

Dermed et bedriftsmarkedsføringssystemutsatt for et stort utvalg av faktorer. Markedsføringsmål er alltid rettet mot å gjøre kundenes behov til en virksomhets fortjeneste (inntekt) og oppnå konkrete resultater i enkelte markeder. Retningen og naturen til bedriftens mål endres under påvirkning av det raske tempoet i vitenskapelige og teknologiske fremskritt, den raske forandringen i forbrukernes etterspørsel, kompleksiteten av produksjon og vekst av skalaen og andre faktorer. Derfor må markedsføringsstrukturer være tilpasningsdyktige og fleksible. Men dette er bare mulig hvis de kan endre egne organisasjonsformer i ferd med å endre markedsstrategien.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar