Hvordan skrive et forretningsbrev: Regler og anbefalinger

Forretnings

En viktig egenskap for enhver bedrift erforretningskorrespondanse. Medarbeidere fra hver bedrift kommuniserer med kolleger og kunder, med leverandører og forbrukere. Generelt omfatter den daglige rutinen til et hvilket som helst kontor nødvendigvis deltakelse i korrespondanse.

Til tross for at det daglige flertallet ble ansattansatte hos bedrifter og organisasjoner sender og mottar mange meldinger, ikke alle overholder etablerte normer og regler når de opprettes. Det viser seg at det ikke er så enkelt å skrive forretningsbrev riktig og korrekt. Det finnes en rekke krav og maler som brukes i verden og relatert til dokument sirkulasjon. De inkluderer reglene for å skrive et forretningsbrev, samt de viktigste punktene angående design.

forretningsbrev
Når du skriver en melding til en ekstern organisasjon ellerbare en kollega i nabostaten, bør man følge en streng stil (med unntak av vennlig korrespondanse, for hvilken det ikke finnes slike restriksjoner). Ikke bruk for emosjonelle ord, selv for å beskrive hele betydningen av transaksjonen eller glede for de testede produktene. Et forretningsbrev bør være klart, konsistent og tilstrekkelig begrenset.

Start meldingen fra adressaten. Hvis det er ment for en ansatt hos en tredjepartsorganisasjon, bør du absolutt angi navn, mottakerens stilling og også hans / hennes fulle navn. I tilfelle når dokumentet forblir inne i selskapet, er det nok å ha et etternavn med initialer (du kan legge til stillingen).

hvordan skrive et forretningsbrev på engelsk
Et forretningsbrev til en ekstern organisasjon børå utstede på brevpapir (uansett om det vil bli sendt i elektronisk eller papirform). Hvis du ikke har det, kan du bare angi avsenderens krav i "header" i dokumentet.

Før du begynner å komponere teksten, må dutenk over sin struktur, identifisere de viktigste oppgavene og målene for skriving. I dette tilfellet er skriveprosessen mye enklere. For å fullføre brevet følger signaturen, som indikerer ikke bare avsenderens etternavn, men også stillingen, samt navnet på bedriften som han representerer.

Når du sender et tilbud til en potensiell klient eller partner på slutten, bør du absolutt uttrykke takknemlighet for samarbeidet og håpet på videre fellesarbeid.

I tillegg til reglene som brukes i virksomhetskorrespondanse,det er også anbefalinger. For eksempel skal ethvert dokument adressert til en bestemt person startes med ordene "respekteres" med hele navnet, ikke initialene. Ikke bruk forkortelser i bokstaver, for eksempel skriv "uv." Eller korter postadressen til adressaten, hans arbeidssted.

reglene for å skrive et forretnings brev
Det vanskeligste er det internasjonalesiden hvert land har sine egne nyanser av kommunikasjon, og språket der det er nødvendig å korrespondere med utenlandske partnere, er ikke alltid klart for opphavsmannen til brevet, så det er nødvendig å bruke oversetterens tjenester. Før man benytter seg av en slik spesialist, bør det avklares om han vet hvordan man skriver et forretningsbrev på engelsk, eller om det er en banal bokstavelig oversettelse. Hvis det utenlandske dokument sirkulasjonen er planlagt å bli opprettholdt permanent, er det bedre å ansette en ansatt som er flytende på fremmedspråk for å skrive en forretningsskrivelse på den.

Generelt om hvordan dokumentet skal utarbeidesog hvordan utformet, på mange måter avhenger av oppnåelsen av oppgaven. Så undervurder ikke betydningen av forretningsmetikk når du kommuniserer.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar