Distribusjonskanaler

Forretnings

En forretningsenhet, produserer produkter,må utgjøre en bestemt salgspolicy, hvis umiddelbare oppgave er å bringe varene til den endelige forbrukeren. Som et resultat av markedsundersøkelser på markedet, bør den mest optimale ordningen med fraktlevering til kjøperen utarbeides. Den inneholder mange elementer innen transport og lagring, samt produktbehandling. Ordningen med å bringe produktet til den endelige forbrukeren må inneholde et tjenesteelement, utført umiddelbart etter salg av varer.

Hovedspørsmålet om markedsundersøkelser er valget av distribusjonskanaler. Disse ordningene for levering av produkter til kjøperen er forskjellige.

Distribusjonskanaler er måtene derDet er en bevegelse av varer fra produsenten direkte til den endelige forbrukeren. Organisasjoner eller personer involvert i bevegelse av varer, utføre en rekke funksjoner. De er følgende:

- distribusjon, innsamling av markedsføringsinformasjon

- markedsføring av salg

- etablere kontakter

- Tilpasning av produktet til kundenes behov (emballasje, montering, sortering);

- forhandlinger;

- bevegelse og lagring av varer

- Finansiering av normal drift av kanalen.

Enhver måte å markedsføre et produkt på er preget av tilstedeværelsen av flere bekker:

- fysiske produkter;

- eierskap av varene

- betalinger;

- informasjon;

- bevegelse av varer

Distribusjonskanaler relatert tiltjenester, preget av bevegelse av immaterielle produkter (kunnskap, ideer, etc.). Måter å flytte varer er klassifisert etter antall nivåer, hver av dem er mellommann som bringer varene nærmere sluttbrukeren.

Distribusjonskanaler er delt inn i tre typer. Disse inkluderer:

- rett;

- blandet;

- indirekte.

Direkte distribusjonskanaler girLevering av produkter fra den direkte produsenten til forbrukeren (endelig), omgå tjenester fra mellommenn. Utbredt denne metoden for implementering på Internett. Dette bestemmes av det faktum at selskaper tilbyr tjenester (informasjon, i gamblingvirksomhet etc.) som er enkle å implementere med deltakelse av en datamaskin.

Direkte distribusjonskanaler er preget av flere funksjoner:

- et lite volum av varer solgt;

- nær kontakt mellom produsenten og forbrukeren

- fleksible priser

- En utmerket besittelse av informasjon om de solgte varene

- Stabil finansiell stilling av produsenten

- bredt spekter av tekniske tjenester for solgte produkter

- oppnå høyere fortjeneste fra salg

- informativ og kvalitetsrespons fra kunder.

Indirekte produktdistribusjonskanalersørge for den første bevegelsen av varer fra den direkte produsenten til mellommann. Og først etter det til sluttbrukeren. Denne implementeringsmetoden er typisk for bedrifter som reduserer salgskostnadene, får tilgang til nye markeder, men samtidig er de vant til å svekke direkte kontakt med kjøperen.

Karakteristiske trekk ved indirekte salg er:

- høyt salgsvolum;

- Lavt nivå av direkte kontakt fra produsenten med kjøperen;

- mindre fleksibel prispolitikk

- mangel på tilstrekkelig fullstendig informasjon om kvaliteten på varene fra selgerne

- svakere finansiell stilling av produsenten

- lave muligheter for vedlikehold av varene;

- mindre fortjeneste fra salg.

Distribusjonskanaler knyttet til den blandede typen, kombinerer de karakteristiske egenskapene til indirekte og direkte markedsføringsruter.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar