Bønn til Nicholas Wonderworker for hjelp: spør - og det vil bli gitt

Åndelig utvikling

Nesten alle kristne vet: hvis noe går galt med deg, eller en rekke feil har begynt, bør du definitivt vende deg til Saint Nicholas for hjelp. En bønn til Nicholas Wonderworker for hjelp er en av de sterkeste, og den Hellige selv reagerer raskt på samtalen. Ortodokse kristne feirer 19. desember som St. Nicholas Day. Siden antikken har en mirakelarbeider blitt betraktet som skytshelgen til vandrere, sjømenn, hjelpe de fattige og trengende, lykkelige og ulykkelige.

Prelatets liv
bønn til Nicholas Wonderworkeren for hjelp

Hele livet til Nicholas Wonderworkeren servererbevis på at de velsignede og de fattige vil være i himmelen. Helligens livssti bekrefter sannheten i disse ordene. Han selv var en tigger midt i livet, hadde ikke sitt eget hus. Men selv etter å ha tatt biskop Lykias verdighet, tok helgen mat en gang om dagen - om kvelden.

En bønn for hjelp i saker rettet til den HelligeNicholas, brukt veldig ofte, fordi dette er helgen - en av de mest berømte av Guds hellige. Han ble født i Patar, en liten by på Lillehammer i Asia, i 258. Foreldrene hans hadde ingen barn lenge og bad Herren om å gi dem et barn, mens de gjorde et løfte om at han ville bli innviet til Gud. Og de holdt sitt ord. Nicholas tjente Herren Gud fra sin barndom, jobbet konstant for sitt gode, var i bønn, kom til hjelp av lidelsen.

Bønnens mirakler

en bønn til nikolai for hjelp
Da helgen reiste til det hellige land, hanforutslo en storm truende skip å krasje. Han hadde en visjon av djevelen som kom inn i skipet, men helgen med sine bønner kjørte ham bort, pacified stormen og oppsto selv en seiler som falt fra masten og styrtet til døden. Siden da er bønn - en forespørsel om hjelp fra sjømenn og reisende - adressert til Saint Nicolas. Helgen begikk mirakler i løpet av livet. Det mest overførte muntlige mirakelet er da han leverte tre menn urettferdig dømt av borgmesteren fra døden.

En bønn til Nicholas Wonderworker for hjelp har alltid værtveldig effektiv. Tilbake i oldtiden vendte både krefter og fattige seg til ham for hjelp. På grunn av det faktum at bønnen ble sagt til Nicholas Wonderworker for hjelp, ble byen Mira frelst av alvorlig hungersnød. Helgen hjalp hermittene ut av fangenskap og fra fangehuller. Nå er helligens relikvier i Italia, i den lille byen Bari. Pilgrimene går til den eldste graven for å takke for miraklet gitt i livet, eller å be om beskyttelse.

Hvordan be?

I dag, ortodokse kristne oftesøk hjelp fra St. Nicholas for å unngå ulykke. Mirakuløs bønn til Nicholas Wonderworker hjelper en person til å drastisk forandre sin skjebne til det bedre. Det er som om en ny kraft strømmer inn i en kristen bønn som bærer kraft og energi.

bønneforespørsel om hjelp

Å si en bønn og be om hjelp fraWonderworker, legg et ikon med bildet sitt på et rent bord. Lys et lys nær ikonet med bildet av helgen og begynn bønnen. Det bør leses tre ganger: første gang - høyt, i full stemme, så den andre gangen - i en halv-whisper. Sist, tredje, les om deg selv. En bønn til Nicholas Wonderworker for hjelp leses daglig i 40 dager. Hvis du ved et uhell eller av en eller annen grunn savnet dagen, begynner du å telle 40 dager igjen. Det viktigste er å tro på bønnens kraft, og når et mirakel skjer i livet ditt, blir Nikolai dine viktigste hellige i mange år.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar