Bønn for livet: Et uttrykk for kjærlighet til mennesker

Åndelig utvikling

Hver kirke har visse områder hvorsett lys for levende, og soner hvor de legger lys til de døde. Hvis dette er din første gang i en ny kirke, kan du stille dette spørsmålet til de vanlige forsamlingene, men ikke under tjenesten. Ikke distrahere tilbedere. Når de ber for de som fortsatt er i vår syndige verden, leses spesielle bønner som er forskjellige fra forespørsler om de døde. Bønn for å hjelpe den levende - effektiv hjelp støttet, spesielt med søkerens korrekte holdning.

Så forskjellige bønner

bønn for å hjelpe de levende

Å vende til Gud for hjelp som fortsatt lever iUndergrunnsverdenen, les vanligvis korte bønner i morgenregelen, eller flere spesielle bønner på slutten av morgenen. Disse sistnevnte er generelt valgfrie. Men hvis du trenger spesielt (spesielt) å be for kjære, vær ikke redd for lengden på bønnen - les, tenk på.

Det er en blant petisjonene, noen ganger feilaktigkalt "levende bønn ved hjelp av Den Høyeste." Denne bønnen er en av de mest effektive måtene å håndtere demoner, sammen med en bønn til Hellige Kors. Det virkelige navnet på denne appellen til Gud er "Bor i hjelp av Den Høyeste". Det kalles også den 90. salme. Det er ganske lenge, men om nødvendig kan det læres. Salmen sier at Herren er beskytteren til den som ber. Gud kan frelse mennesket fra nettverk og onde ord. Bønnen sier at Gud beskytter den troende, beskytter ham mot onde og demoniske påvirkninger, samt beskytter kroppen til en kristen som har betrodd seg til Herren.

levende bønn i hjelp av det høyeste

En kort bønn for hjelp i live kalles alle, ikkerelatert til slektninger og høvdinger, velgjennere. Dette forstyrrer noen ganger troende. Faktisk, alle vi ber for indirekte tjener oss som en velgjører, fordi Gud ser og belønner vår kjærlighet og bønn. Men du bør ikke bare være begrenset til venner - Kristus befalte oss å be om fiender også. Øvelsen av mange troende viser at dette bidrar til forsoning av krigen. Det er spesielt godt med en bønn å kysse korset for de som er i fiendskap med deg, og forestiller seg at denne tilbedelsen av Gud skal krediteres dem. En kristen skal forsøke å leve i fred med alle og skape fred mellom andre mennesker. En bønn om hjelp, lest for en annen, vil ikke bli igjen uten et svar og belønning. Og fredsbevarerne vil sikkert «bli kalt Guds sønner» i Herrens rike, skapt på den ødelagte jordens sted.

bønn for hjelp

En annen, lengre bønn for å hjelpe de levendeNoen ganger er det plassert i "Pomiannik" -delen av bønneboken. I det ber en kristen både for sin kirke og for landet, hennes hær og folk. Han spør om alle de i vanskelige situasjoner - foreldreløse, fanger, fanger som lider for sannhet og tro. Prays for munkene. Han ber selv om kjettere og apostater i håp om Guds tilgivelse for dem. Bønnen ser lang ut, men tar 2-3 minutter.

Mors bønnekraft

En bønn for å hjelpe de levende, uttalt av moren,spesielt sterk. Det kan hjelpe en person i en svært vanskelig, til og med dødelig stilling. Selv om mødre har spesielle bønner. Men i en ekstrem situasjon kan du lese hvilken som helst bønn du kjenner av hjertet. Bare "Herre, ha nåde!" I et farlig øyeblikk reddet mange. Den du søker på, vil sikkert høre og hjelpe.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar