Prins Alexander Nevsky: En bønn for helgen

Åndelig utvikling

Mange hellige i Russland. Og ofte bidrar bønnen til dem til en person i det vanskelige øyeblikket i livet hans. Blant de hellige folk er det Prince Alexander Nevsky. Bønn til ham hjelper i forbønn for Gud for soldatene.

La oss snakke i dag mer om den verbale appell og petisjonen til denne helgen.

Prinsens livsforestilling: En kriger og en diplomats prestasjon

Alexander Nevsky, en bønn som alltid erforutsetter bevissthet om sin skjebne, han levde på en svært vanskelig tid for vårt land. Russland ble erobret av Horde-horder, tatarsk-mongoler plyndret og fanget vårt folk, prinses sivile strid og feodal fragmentering rystet landet, og korsfarerne bestemte seg for å etablere egne regler i Russland fra vest.

Den unge prinsen ble tvunget til å forsvare sitt land og fraVestlige krigere, og fra tjenerne til Horde Khan. Han avviste Roms pavers forslag om å akseptere den katolske troen i bytte for militær hjelp og kjempet mod med krigsførernes krigere som under dekke av å hjelpe andre stater og kristendring av andre nasjoner, erobret dem med ild og sverd og alvorlig ranet.

På den annen side forsøkte Alexander å etablere segforhold til Horde Khan, og innser at det er umulig å overvinne ham med militære midler. Han ville til og med døpe horde-hedningene. Men hans dristige planer klarte ikke å gå i oppfyllelse.

Historikere foreslo selv at prinses Alexanders dristighet og dype tro inspirerte respekt for ham fra Khan-siden, derfor forgjorde de omtrentlige herrer av den gyldne Horde den modige russiske prinsen.

Alexander Nevsky bønn

Prins livsfeed: en prestasjon av tro og bønn

Alexanders samtidige vitnet til hansdyp tro. Når prinsen nesten mistet sitt liv da han nektet å tilbe Horde Gudene. Men selv hedningene ble overrasket over dette og reddet sitt liv.

Prinsen begynte sin virksomhet med en bønn som alltid oppmuntret og betryggende arbeidet med sine krigere.

Prinsen døde også på en kristen måte. Da han kom tilbake fra Horde, følte han seg uvel. Før sin død tok han skjemaet under navnet Alexei. Hans død ble sørget av hele russisk land. Faktisk mistet prinsen sin beskytter. Men senere viste det sig at det russiske folket hadde fått en ny himmelsk bønnebok.

Alexander Nevsky klarte å oppnå mye i sin livsreise, en bønn til denne prinsen hjelper fortsatt de lidende menneskene.

Saint Alexander Nevsky Bønn

Hvilke dager er det vanlig å be til prinsen?

I kirken kalenderen noen dager, når navnet på prins Alexander er spesielt minnet. Dette er dagen for hans innlevering (6. desember) og dagen for overføringen av hans relikvier (12. september).

Hellig be for sønner som dro til militærettjeneste, be om hjelp til å styrke troen, be om utløsning av folket og landet fra utenlandsk invasjon, og også søke hjelp for å skape en god ånd fra herskerne i det russiske landet.

I helgenes liv har mange fantastiske historier blitt samlet om hvordan prinsen hjalp alle de som spurte om hans hjelp.

bønn til prins Alexander Nevsky

Det er enda en legende i russiske krønike detat St. Alexander Nevsky, til hvem bønnen ikke kom ned fra hans etterkommers munn, kom til Kulikovo-feltet for å hjelpe befrielsen av sitt hjemland fra de hatet inntrengerne.

I dag er det et stort antall ikonografiske bilder av prinsen. Det er akatistisk skrevet til ham. Det er bønneforespørsler.

Prins Alexander Nevsky: En bønn som kommer fra hjertet

Mange tekster av referanser til den russiske prinsen kanå lede. Det er samlinger av russiske bønner, hvor du alltid kan finne en forespørsel om forbønn og denne helgen. Mange århundrer har gått siden dagen for hans død, og det russiske folk føler seg tilstedeværelse i dette liv av denne herlige mannen som elsket Gud og hans hjemland, og derfor fant himmelsk frelse.

Hva kan være den enkleste bønn til prins Alexander Nevsky?

Sannsynligvis dette: Prins Alexandra, be til Gud for oss!

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar