Bil skatt: funksjoner og fordeler

økonomi

Transport eller bil skatt ble introdusert i2003 etter skattereformen. I tillegg til eiendomsskatten gjelder det regionale, derfor går alle pengene fra betalingen til budsjettet til de statlige fagene. Denne betalingen er permanent og hvert år et økende middel for å fylle budsjettet, i forbindelse med hvert år et økende antall bileiere, samt eiere av luft- og vanntransport.

Motorsykler beskattesbiler, busser, scootere, mekanismer og selvdrevne maskiner som opererer på pneumatiske eller crawlerbaner. Motorskatt skal betales av eiere av fly, helikoptre, yachter, motorskip, seilskuter, båter, snøscootere, snøscootere, motorbåter, jetski og andre typer transport.

Skattebeløpet beregnes på grunnlag av opplysninger mottatt av skattemyndighetene fra organisasjoner som produserer statlig registrering av alle typer kjøretøy.

Enkeltpersoner må betalebil skatt i henhold til beskjed beskjed sendt til dem. Fra og med 2011 er skattebetalere som er individer forpliktet til å betale bilavgiften på samme måte som landskatten, fra 1. november i året som går utover skatteperioden.

Det er noen funksjoner av denne typen.beskatning. Bilskatt må betales av den personen for hvem kjøretøyet er registrert. Informasjon om transporten og dens eiere kommer til skatt fra trafikkpolitiet og myndighetene som registrerer kjøretøy.

Hvis bilen ble solgt avfullmakt, er den opprinnelige personen fortsatt ansett som eier av kjøretøyet og er pålagt å betale skatt. Mange bileiere ønsker raskt å få penger, utarbeide, således en fullmakt, og skifte alle problemer med videreregistrering til de nye eierne. I dette tilfellet bør den gamle eieren av bilen sjekke fjerningen av bilen fra registeret. Ellers må han betale bilskatt.

Noen kategorier av borgere har fordeler forbil skatt. På grunn av det faktum at avgiften tilhører kategorien regional, har hvert fag i føderasjonen sin egen liste over støttemottakere. Samtidig er den generelle regelen at tillatelser til enkeltpersoner kun er tillatt med hensyn til en transport fra det tidspunkt de mottas fra skattebetaleren ved inspeksjon av støttedokumenter.

Nesten alle regioner er unntatt fra betaling.skatt på Sovjetunionens helter, Russland, deltakere i krigen med fascistiske Tyskland, samt funksjonshemmede og krigsveteraner, borgere som deltar i ettervirkningen av ulykker som er berørt av stråling i forbindelse med tjernobylkatastrofen og atomprøven.

Noen regioner unntak eller redusere avgiften på biler, gir kalkulatoren deg muligheten til å beregne beløpet for betaling for personbiler innenriksbiler med lav effekt.

I tillegg kan fordeler opprettes for personer med pensjonsalder som har motorsykler eller lavmotoriserte biler med en bestemt motorkraft.

Personer som eier transportbetyr at ingen innsats er nødvendig for å beregne avgiften. Alt vil bli gjort av skatteinspektoratet, som vet godt hvordan moms, transport og andre avgifter beregnes. Imidlertid kan feil krype inn i beskjedmeldingen, spesielt hvis salg og kjøp av ny bil ble gjort på ett år. Derfor, for ikke å betale for mye, ved hjelp av kalkulatorer presentert på Internett, kan du selvstendig regne avgiften på biler.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar