Hva er hovedoppgaven til en soldat. Generelle plikter til tjenestemenn

karriere

Militær tjeneste regnes som en spesiell type.føderal statstjeneste. Det er underlagt gjennomføring av landets borgere og innebærer streng overholdelse av visse standarder. Men hva er hovedoppgaven til en servicemann? Før du definerer denne kretsen, må du gjøre deg kjent med hvem som tilhører denne gruppen av personer.

hva er hovedoppgaven til en soldat

Hvilke borgere betraktes som soldater

Loven behandler at en statsborger i Russland eller en statsborger i en annen stat kan få status som en militær mann.

Disse inkluderer:

 • Midshipmen, ensigner, hæroffiserer, kadetter som studerer ved militære høyskoler, sergeanter, sergeanter, sjømenn, soldater som er på kontraktstjeneste eller anskaffet i hæren.
 • Offiserer som er kalt til å tjene ved dekret fra presidenten av landet.

Hver borger mottar den tilsvarende militære rangen, har en divisjon på skip og militær.

Alle som serverer i hærenhar sivile rettigheter og friheter. Imidlertid stiller føderale og konstitusjonelle lover noen begrensninger. For eksempel er rettigheter, plikter og ansvar for militært personell avhengig av om de er i tjeneste eller ikke.

generelle oppgaver av militærpersonell

Når er utførelsen av plikter?

Ifølge loven utfører en soldat sine plikter i følgende tilfeller:

 • Forbereder for det væpnede forsvaret av landet.
 • Gjennomføring av det væpnede forsvaret av landet.
 • Nøyaktig gjennomføring av oppgavene, uavhengig av miljøforhold.
 • Militæret er en deltakende i fiendtligheter, blant annet i krigsrett eller nødstilfelle, under utviklingen av væpnede konflikter.
 • Oppfyllelse av oppgaver og instruksjoner i krigsrett i samsvar med folkerettens prinsipper - for utenlandske statsborgere.
 • Gjennomføring av bekjempelsestjeneste, tjeneste i klær og garnisoner.
 • Lageret til det daglige antrekket.
 • Deltakelse i turer av skip eller øvelser.
 • Oppfyllelse av en ordre eller ordre gitt av en overordnet.
 • Å være på forretningsreise eller på territoriet til en militær enhet i samsvar med vedtatte forskrifter eller på en annen tid, på grunn av servicebehov.
 • Beskyttelse av individets liv, helse, verdighet og ære.
 • Deltakelse i eliminering eller forebygging av beredskapssituasjoner av menneskeskapt og naturlig opprinnelse.
 • Rettshåndhevelse og sikkerhet for borgere.

En soldat, som følger befalingen, må straks begynne å oppfylle sine plikter når som helst.

Det er viktig å vite

Borger respekterer rettigheter, plikter ogTjenestemannens ansvar i deres tjenesteaktiviteter bør styres av Russlands forfatning, følger de normer som er fastlagt av forbundsloven, charteret og andre rettsakter.

grunnleggende plikter til en soldat

Grunnleggende prinsipper

Hva er hovedoppgaven til en soldat? Generelle prinsipper er beskrevet som følger:

 • Beskyttelse av den russiske føderasjonens territoriale integritet og landets suverenitet.
 • Tilbyder statlig sikkerhet.
 • Militær plikt.
 • Beskyttelse mot aggressivt væpnet angrep.
 • Gjennomføring av oppgaver pålagt av Russlands føderale forpliktelser.

Militær plikt

Hva er en soldats hovedoppgaver, basert på essensen av militær plikt? Spørsmålet er opplyst på denne måten:

 • Overholdelse av troskap til forpliktelsene og den militære eden.
 • Selvløs tjeneste for folket.
 • Ferdig og modig forsvar av landet.
 • Strikt overholdelse av konstitusjonelle prinsipper, sikring av implementering av lovlighet, kravene i vedtektene.
 • Unquestioning gjennomføring av ledelsesordre.
 • Forbedre militære ferdigheter.
 • Innholdet av våpen i konstant beredskap.
 • En soldats hovedoppgaver er å redde militær eiendom.
 • Holde statshemmeligheter.
 • Respekt for årvåkenhet og disiplin, normer i folkeretten.
 • Offiserer og soldater er forpliktet til å verne sin ære, militære og militære herlighet, for å vise patriotisme, for å styre innsatsen for å styrke vennskap og fred blant nasjonene.
 • Militært personell i utførelsen av militære oppgaver må forhindre religiøse og nasjonale konflikter.
 • Respekt for verdighet og ære for andremilitært personell, hjelp i tilfelle fare, holde medarbeidere fra uverdige gjerninger, hindre mobbing og uhøflighet blant lagene.
 • Overholdelse av alle sikkerhetsstandarder som gjelder for militærtjenesten.
 • Ta vare på sikkerheten til egen helse, inkludert vanlig fysisk trening, herding.
 • Appell på offisielle og personlige problemer til nærmeste eller øverste leder.
 • De militære personellets generelle plikter er å overholde og kjenne normer for humanitær lov som gjelder på internasjonalt nivå.
 • Kunnskap om regler for behandling av ofre, sårede eller syke personer, krigsfanger, sivilbefolkningen som er til stede i kampsonen.
 • Gir avgjørende motstand mot fienden, selv i enkeltkamp.
 • Hva er hovedfangene til en fanget soldat? I tilfelle et anfall forårsaket av et alvorlig sår eller forvirring, er han forpliktet til å benytte enhver mulighet til egen utgivelse.

Hvis personen er i fangenskap, har han rett til å rapporterefienden bare hans rang, etternavn, navn, patronymic, personlig nummer og fødselsdato. Hver soldat bør være oppmerksom på en soldats plikter.

rettighetsplikt og ansvar for militært personell

Soldatene

Sjømenn og soldater i forhold til militær eller fredtiden må oppfylle sine oppgaver på en rettidig og så nøyaktig måte som mulig, oppfylle alle oppgaver som er tildelt og nøye observere sikkerhetsstandarder for militærtjeneste, overvåke tilstanden til egne våpen, utstyr og utstyr som er betrodd Sjømenn og soldater adlyder gruppens leder.

Generelle plikter til soldater og sjømenn:

 • Dyp bevissthet om sin egen gjeldskriger av Russland.
 • Eksempler på, ubestridelig ytelse av offisielle plikter, overholdelse av interne forskrifter.
 • Traksjon til læring.
 • Omhyggelig kunnskap om navnene på deres nærmeste overordnede, militære ranger og stillinger.
 • Å respektere kommandoer, eldste, respekt for verdighet og ære for medmennesker.
 • Overholdelse av reglene om militær høflighet og vanhet.
 • Ryddig på seg form og gjennomføring av militære hilsener.
 • Ta vare på sikkerheten til egen helse, forbedre fysisk form, herding.
 • De militære personellets generelle plikter er å overholde reglene for offentlig og personlig hygiene.
 • Perfekt kunnskap om regler for håndtering av våpen.
 • Innholdet av utstyr og våpen i konstant beredskap for kamp.
 • Overholdelse av sikkerhetskravene som gjelder for militærtjenesten, inkludert øvelser, skyting, trening, klær.
 • Kunnskap om normative rettsakter som opererer på Russlands territorium, normer for humanitær lov i den grad som er fastsatt for sjømenn og soldater. Faktisk er dette det lovlige minimumet.
 • En soldats hovedoppgaver innebærer kjennskap til adferdskodeksen for soldaten, tegn på signalering og forskjeller.
 • Omhyggelig bruk av uniformer, rettidig produksjon av rutinemessig reparasjon av uniform, daglig rengjøring og lagring av utstyr i et spesielt utpekt sted.
 • Hvis en sjømann eller soldat trenger å forlate, er han forpliktet til å be om tillatelse fra enhetskommandøren. Ved avreise blir senderen underrettet om ankomst.
 • Når man er utenfor militærenhets territorium, er en soldat forpliktet til å oppføre seg med ære og verdighet uten å begå lovbrudd.

hva er hovedoppgavene til en militær sosialfag

Hvis en sjømann eller soldat er eksemplarisk under sin tjenesteoppfyller sine plikter, observerer militær disiplin og fortjener suksess i kamptrening, han kan motta militær rangering av senior sjømann eller korporal.

Korporal eller senior sjømann er forpliktet til å hjelpe befalingen i utdanning og opplæring av soldater.

Militær ed og forpliktelser

En sivil imiterer sine forpliktelsernår sverget oppstår. Dette gjøres i flere tilfeller: ved ankomst til første tjeneste eller ved første militære samling. De grunnleggende rettighetene og forpliktelsene til militært personell faller umiddelbart under lovens beskyttelse.

grunnleggende rettigheter og plikter til militært personell

Oppsigelse av oppgaver

Soldaten stopper utførelsen av deresplikter i tilfelle av tittelavhengighet, som kun utføres ved domstolsdom. En borger må begå en særlig alvorlig eller alvorlig kriminalitet. Etter overbevisningen kan tittelen gjenopprettes.

I tillegg inneholder loven et slikt konseptsom aldersgrense for service. Hvis det er en marskalk, general, admiral, oberst overordnet - en tjenestemann må ikke være eldre enn 65 år; Løytnantens generalsekretær, VD / Riksadmiral, Generaldirektør - 60 år; førsteklasses kaptein eller oberst - 55 år; for andre titler - 50 år. Hvis tjenesten holdes av en kvinne, legger den opp til 45 år.

Rettigheter og ansvar - Generelle prinsipper

Personen i bruk kan ha på seghold og bruk våpenet som er betrodd ham. Reglene som gjelder våpen, er underlagt loven. Alt militært personell er under sosial beskyttelse, garantert av staten og har alle rettigheter og friheter som andre borgere i landet har.

Hvis en person er funnet skyldig i manglende å utføre sine plikter, bærer han sivilt ansvar til lovens fullstendige omfang.

hva er hovedoppgaven til en soldat

I stedet for ferdigstillelse

Mange unge mennesker før du tar tjenesten,er opptatt av spørsmålet om hva som er en soldats grunnleggende plikter. Samfunnsfag gir en klar tolkning av alle normer og regler. Nåværende offiserer bemerker at et godt kjennskap til sine egne rettigheter og forpliktelser er grunnlaget for vellykket militærtjeneste. Ubestridende oppfyllelse av alle krav tillater vekst av kampfag og styrket disiplin.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar