Ulovlig virksomhet

markedsføring

I vår tid er mange mennesker engasjert ientreprenørskap, både juridiske og fysiske. Dessverre, sammen med legitime aktiviteter, er ulovlig virksomhet veldig ofte blomstrende. Noen overtrer loven lovlig, andre tror ikke engang at deres handlinger faller under den aktuelle artikkelen og kan føre til ansvar. For eksempel annonserer mange mennesker i aviser om reparasjonstjenester, tjenester av kloakk, transport og så videre, selv om de ikke har noen lovlige rettigheter til å gjøre det.

Hva er "ulovlig virksomhet" ienn det er uttrykt? Personer som velger å engasjere seg i gründeraktiviteter uten skikkelig registrering, uten lisens (som betyr lisensvirksomhet) eller har forfalte lisenser - jobber ulovlig. Noen gründere utgir at de "glemte" at deres lisens er forsinket, eller de er innrammet for en annen person. Andre, som har fått tillatelse til en type aktivitet, er engasjert i en helt annen aktivitet, eller går utover territoriale grenser.

Alt dette faller under artikkelen "ulovligentreprenørskap "og trekker oppmerksomheten til de aktuelle organene. Anklagelsen kan enten være administrativ, hvis bruddene ikke medførte store materielle skader på andre personer eller staten eller kriminelle. Under det andre tilfellet dekkes entreprenører som ulovlig oppnådde profitt i en særlig stor skala eller forårsaket vesentlig skade.

Så, tegn på ulovlig virksomhet: aktiviteter uten registrering i relevante organer, uten lisens som kreves for aktiviteten, med utløpt lisens, eller har begått brudd ved utstedelse av dokumenter. Det betyr at feil informasjon ble gitt til myndighetene, eller registrering ble omgått loven. Det er også slike entreprenører som starter sin virksomhet selv før de får riktig tillatelse.

Spontane markeder, private mestere, påtrengendeagent, trenger inn i alle kontorer med sine varer, ulovlig utslipp av ulike typer produkter - alt dette faller inn under kategorien "ulovlig virksomhet". Dessuten kan man ikke rabatt ulovlig våpenhandel, organisering av bordeller, narkotikalangere, selge ulisensierte produkter, og produsert uten de riktige sertifikatene på de underjordiske fabrikker. I de fleste tilfeller gjelder dette vin og drikkevarer samt mat forbruker.

Russisk entreprenørskap går ofte utoverlovverk, kombinere svindel, forbrukssvindel, skatteunddragelse, ulovlig bruk av ikke-varemerker og skjule opprinnelsen til produktene. Alt dette representerer en betydelig interesse for de relevante myndighetene og medfører et alvorlig ansvar. Ved å identifisere slike tilfeller arrangerer myndighetene forhør av vitner, deltakere i prosessen, ofre og fastsetter visse straffer i samsvar med overtredelsens alvor.

Transaksjoner måtte gå inn littom det er for hver person - om det selger et hus, personlige eiendeler eller et tomt. Men hvis denne transaksjonen er engangsmessig, er dette en ting, men hvis transaksjoner holdes løpende og genererer vanlig inntekt, faller dette allerede under entreprenøraktivitet. Mange leier bolig på permanent basis, noen er engasjert i opplæring, noen syr klær eller gir råd. Hvis det er vanlig inntekt, er det bedre å ikke risikere det. Etter å ha utstedt de relevante dokumentene, kan du trygt gå rundt i virksomheten din og ikke være redd for inspeksjoner fra de relevante myndighetene. Men når svingen kommer til deg. Er det bedre å sove godt? Lykke til og suksess i juridiske aktiviteter!

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar