Salgsanalyse

Nyheter og samfunn

Analysen av salget gir deg mulighet til å forstå trender,Kjennetegne aktiviteten til bedriften på et bestemt stadium, bestemmer salgsnivået (deres vekst eller nedgang). Analysen er nødvendig for å identifisere grupper av varer som bør gis ytterligere oppmerksomhet for deres kampanje i salgsmarkedet, eller omvendt, for å identifisere de mest lovende produktene. Slikt arbeid er nødvendig for å ta de riktige beslutningene når det gjelder ledelsen av bedriften som helhet.

Å gjennomføre en omfattende analyse av salg,du trenger å samle en omfattende database. Den beste måten å gjøre dette - å revidere forhandlere samle inn data internt (enterprise) og offisielle (stats) statistikk å bestemme sakkyndig vurdering av alle som er involvert i dette området av aktørene.

Analysedataene er nødvendige forstrategiske og taktiske styringsbeslutninger. Studien av salgsvolumet gir oss mulighet til å segmentere klientene i selskapet og dynamikken - for å utvikle riktig markedsføringspolitikk.

Analysen av salget utføres som regel i fire etapper.

I første fase bestemmes dynamikken og strukturensalg av varer fra bedriften. Tendens av vekst / nedgang i salget, dets stabilitet; Andelen av salg på kreditt er bestemt. Hovedindikatorene bestemt på dette stadiet av analysen er følgende.

Vekstrate inntektene (TPH = N1 / N0, hvor N1 inntekter rapporteringsperioden H0 -predyduschego (baseline) perioden), og for salg gjort på kreditt (UVKR = Hc / H, Hcr her - for salg på kreditt).

I andre etappe gjennomføres et mål for enhetligheten av salget. For dette er variasjonskoeffisienten bestemt, da trekkes konklusjoner om årsakene til ujevnheten (intern, ekstern).

Variasjonskoeffisienten beregnes som kV = {√Σ (x1 - HSR) 2 / n} / HSR, hvor x1 - prosentandel av salget for første periode med hensyn til den totale, 1 -nummer periode HSR - gjennomsnittlige verdien av omsetning (i prosent), n- antall perioder. Jo høyere forholdet er, desto mindre stabile (ujevnt) salg.

I tredje trinn bestemmes det kritiske salgsvolumet (NB = Zpost / Umd, her Zost - kostnadene er konstante for produksjon og salg av varer, Umd er marginale inntekter) og sikkerhetsfaktor (ZP = N-HE).

I fjerde fase blir lønnsomheten av salget avslørt (lønnsomhet).

Lønnsomheten er definert som: kPpr = PP / H, mens PP - fortjenesten fra salg, og H - inntektene fra dem. Beregnet i prosent.

Analyse av salg kreverUndersøk ikke bare dynamikken i alle prosesser, men også sammenligningen av alle analyserte indikatorer med bransjens gjennomsnittlige konkurrenter. Dette gjør at du kan bestemme effektiviteten og virksomheten til visse typer bedriftsaktiviteter, forstå graden av konkurranseevne.

Hvis den negative dynamikken i inntektene blir avslørt,Ytterligere arbeid er nødvendig for å fastslå årsakene til nedgangen i salgsvolumet. De er ofte produktets levetid tilnærming til den økonomiske nedgangen, økt konkurranse eller overflod.

En komplett salgsanalyse er ikke mulig uten å vurdere dem.ensartethet. Med en reduksjon i rytmicitet eller lavt nivå, er det nødvendig å arbeide for å nøytralisere årsakene som har påvirket denne situasjonen. Hvis du ser en nedgang i lønnsomheten i salget, bør du vurdere bedriftens prispolitikk og fordelingen av kostnader.

Analyse av salg av varer er nødvendig for å identifisereoverensstemmelse med bedriftens resultater med de ønskede målene. På grunnlag av det er det lettere å planlegge salg i nåtid og fremtidige perioder. I dag, ikke alle ledere aksepterer planlegging, og tror at i lys av de skiftende realitetene i markedet er dette ineffektivt. Planlegging bidrar likevel til å følge målene (salgsmengder) mer tydelig og minimerer det ikke-målrettede ressursbruken.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar