Hva er et vortex elektrisk felt?

dannelse

Et av spørsmålene som ofte finnes påflater globalt nettverk - det skiller seg fra det roterende elektriske felt elektrostatisk. Faktisk er forskjellene kardinal. I elektrostatiske interaksjoner betraktes to (eller flere) ladning og, viktigere, den linje av spenningen av disse felter som ikke er lukket. Men vortex elektrisk felt adlyder helt forskjellige lover. La oss vurdere dette problemet mer detaljert.

En av de vanligste enhetene, medsom nesten hver eneste person møter er en meter på kontoen for forbruket elektrisk energi. Bare ikke moderne elektroniske modeller, men "gamle", der en aluminium roterende plate brukes. Det er "tvunget" å rotere induksjonen av det elektriske feltet. Som kjent er det i en hvilken som helst leder av stort volum og masse (ikke en ledning) som gjennomsyrer en skiftende magnetisk fluss, i samsvar med Faradays lov, en elektromotorisk kraft og en elektrisk strøm, kalt en virvel, oppstår. Vi merker at i dette tilfellet er det helt ubetydelig om magnetfeltet endres eller hvor lederen selv beveger seg. I overensstemmelse med loven om elektromagnetisk induksjon i lederens masse dannes lukkede konturer av en hvirvelform, langs hvilken strømmer sirkulerer. Deres orientering kan bestemmes ved hjelp av Lenz-regelen. Den sier at magnetfeltet til strømmen er styrt på en slik måte at det kompenserer for eventuelle endringer (både reduksjon og økning) i den initierende eksterne magnetiske flux. Tellerdisken roterer nettopp på grunn av samspillet mellom det ytre magnetfelt og generert av strømmen som oppstår i seg selv.

Hvordan kan et vortex elektrisk felter forbundet med alt ovenfor? Faktisk er det en forbindelse. Det er alt i form. Enhver endring i magnetfeltet skaper et vortex elektrisk felt. Videre er alt enkelt: i lederen genereres EMF (elektromotorisk kraft) og en strøm vises i kretsen. Dens verdi avhenger av hastigheten på forandring av hovedstrømmen: for eksempel, jo raskere lederen krysser feltstyrke linjene, jo større er strømmen. Egenskapen til dette feltet er at dets spenningslinjer ikke har en begynnelse eller en slutt. Noen ganger er dens konfigurasjon sammenlignet med en solenoid (en sylinder med spoler av ledning på overflaten). En annen skjematisk fremstilling for forklaringen bruker vektoren av magnetisk induksjon. Rundt hver av dem blir linjer med elektrisk feltstyrke opprettet, som faktisk ligner hvirvler. En viktig funksjon: Det siste eksemplet er riktig i tilfelle intensiteten av den magnetiske fluxen endres. Hvis vi "ser" gjennom induksjonsvektoren, roterer linjene i virvelfeltet med urviseren når strømmen øker.

Egenskapen til induksjon er mye brukt i moderne elektroteknikk: disse er måleinstrumenter og vekselstrømsmotorer, og i elektron-akseleratorer.

Vi viser hovedegenskapene til det elektriske feltet:

  • denne typen felt er uløselig forbundet med ladebærere;
  • Kraften som virker på ladetransportøren, er opprettet av feltet;
  • Etter hvert som avstanden fra bæreren minker, svinger feltet
  • karakterisert ved kraftlinjer (eller, som også er sant, spenningslinjer). De er dirigert, representerer derfor en vektorkvantitet.

For å studere egenskapene til feltet i hver vilkårligpunkt bruk test (prøve) kostnad. Samtidig forsøker de å velge en "sonde" på en slik måte at innføringen i systemet ikke påvirker skuespillerne. Dette er vanligvis referansegebyret.

Legg merke til at Lenz-regelen gjør det mulig å beregne bare den elektromotoriske kraften, mens verdien av feltvektoren og dens retningsretning bestemmes av en annen metode. Dette er et system med Maxwell ligninger.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar