Kilder til finanslov og deres systematisering

dannelse

Finanslov er en av de juridiske grener. Den er delt inn i en rekke normer av økonomisk og juridisk karakter. Sammen danner de et integrert komplekst system, hvor økonomiske og juridiske normer i en viss rekkefølge og gjensidig avhengighet grupperes i større seksjoner og institusjoner. Finansielle og juridiske normer grupperes i henhold til hva slags økonomisk forhold de regulerer, og hva er de praktiske behovene til dette.

Konseptet av

Dermed systemet og kilder til økonomiskLoven er dens interne struktur som forener og disponerer over økonomiske og juridiske normer i en viss rekkefølge på grunn av objektive forhold i systemet med sosiale og økonomiske forhold, samt de eksterne former for konkret uttrykk. Disse inkluderer juridiske handlinger med de økonomiske og juridiske normene i dem, utstedt av statens representant og utøvende organer og på lokalt selvstyre.

Type aktivitet

Kilder til finanslov er dannet i prosessen.lovgivning basert på økonomiske aspekter av arbeidet i staten og lokale myndigheter. Hver av disse kildene er en spesifikk lovlig norm opprettet eller godkjent av statssystemet. Sammen er kildene til finansretten et slags lukket ordre system der elementene er ordnet i en hierarkisk rekkefølge. De er utformet for å fullstendig regulere offentlige økonomiske forhold. Dette er noen handlinger (normative, juridiske) der bestemmelsene skrives ned, kommentarer om statens økonomiske aktivitet i kommunen. På innholdssiden regulerer kilder til finanslov eiendomsproblemer når det gjelder offentlig, såkalt åpen finansiell aktivitet, økonomiske kontrollspørsmål og rettsforfølgelse for økonomiske lovbrudd.

Hovedoppgaver

Kilder til finanslov utfører vanligvis to gjensidige og sammenhengende oppgaver:

  1. Lovgivning.
  2. Formasjon av visse, felles for alle normer oppførsel innen finansielle relasjoner. De er nedfelt i arbeidslovgivning og regulerer ulike avgifter og avgifter. Systemet for kilder til økonomisk lov består av lover og lovgivende juridiske dokumenter av juridisk karakter.

Russland og finanslov

Juridisk regulering av finansielle aktiviteter i Russlandutført i de fleste tilfeller av Den Russiske føderasjons forfatningsdomstol. Juridiske handlinger i et land kan vedtas på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. De er kilder til økonomisk lov i Russland.

Som i enhver stat, i RusslandLoven er forfatningen til den russiske føderasjonen. Den inneholder både de viktigste kildene til finanslov, og grunnlaget for lovgivningsmessig lovbestemmelse i PR, i distribusjon og bruk av midler tildelt av Senteret og desentraliserte statsmidler. De bestemmelser som stavet ut i forfatningen påvirker derfor de aktuelle økonomiske lovene som eksisterer, samt finanslov generelt. Herfra er kilder til økonomisk lov underlagt såkalt konstitusjonellisering. Det er uttrykt i det faktum at konstitusjonell og økonomisk lov påvirker eiendomsforholdet:

  1. Grunnloven definerer direkte de viktigste offentlige økonomiske normer og relasjoner. De er regulert direkte gjennom konstitusjonelle normer.
  2. Finanslovgivningen regulerer et bestemt sfære av forhold i samfunnet strengt i samsvar med bestemmelsene i grunnloven og under kontrollen.
  3. Konstitusjonelle bestemmelser bidrar til å overvinne eller eliminere konkurranse i juridiske normer og løse juridiske konflikter. Dette skjer gjennom Forfatningsdomstolen i Russland.

Dermed er hovedkilden til økonomiskrettigheter bør betraktes som forfatningen i den russiske føderasjonen, samt grunnloven og charteret av alle fagene i føderasjonen. Dette bør også inkludere presidentdekret og regjeringsforskrifter innen finans, etc.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar