Hva er loven om beskyttelse av borgernes helse og dets betydning i folks liv

Loven

Borgers helse er en direkte indikator på ikkebare den økonomiske utviklingen av staten, men også det stedet som staten okkuperer i verdensøkonomiske systemet. Tross alt ligger menneskelig arbeid i hjertet av produktiv kraft i ethvert land, og hvor sunn statsborgerne er, jo mer nyttig og bedre vil deres arbeid være. Derfor er statens økonomiske velstand og dens evne til å konkurrere i det internasjonale handelssystemet avhengig av bestemte mennesker og deres helsestatus.

En viktig rolle i denne forbindelse er spilt av loven omHelsevern av borgere, som lagde grunnlaget for og prinsippene for helsevern av våre landsmenn, samt forebygging av sykdommer. Det bør understrekes at, dessverre, til tross for den erklærte bekymringen for borgernes helse, er staten faktisk ikke i full overensstemmelse med sine forpliktelser i denne forbindelse. Fri medisin forblir bare på papir, og i tilfelle alvorlige komplikasjoner, kan en person bare regne med alvorlig behandling hvis medisinsk institusjon er tilstrekkelig finansiert. Selvfølgelig bør du ikke rote alt sammen, men systemet fortsetter å være basert på bestikkelse og korrupsjon.

Nylig, statlig maktgradvis tar styrking av kontrollen over oppfyllelsen av deres forpliktelser av medisinske institusjoner og deres ledere, som fører til at det vil være mulig å håpe på positive endringer i denne forbindelse.

Nylig innførte statsdumaen en nyloven om beskyttelse av folkehelsen, hvor mye mer oppmerksomhet ble lagt til beskyttelse av folkehelsen og forebygging av ulike sykdommer. Den nye loven regulerer også forholdene som oppstår mellom pasienten og det medisinske personalet, der de enkelte rettighets og forpliktelser diskuteres i detalj. I tillegg regulerer loven om beskyttelse av borgers helse de organisatoriske, juridiske og økonomiske grunnlagene for beskyttelse av ikke bare menneskers helse, men også for hele samfunnet. Spesielt vektlagt anbefalinger for å opprettholde en sunn livsstil, utvikling av sport og barns idrettsforeninger.

Dessverre, våre barns helse i dagdagen møter ikke normer og krav som er nøkkelen til et sunt og lykkelig liv for unge borgere. På den ene side skyldes dette den lave livskvaliteten til en betydelig del av vår befolkning, på den annen side - dårlig kvalitet på mange matvarer og mangel på essensielle vitaminer. Til en viss grad svikter også den sanitære epidemiologiske stasjonen, noe som aldri alltid viser matvarer av lav kvalitet, noe som resulterer i at barn i barnehager og skoler ofte blir forgiftet.

Grunnlagene i helselov oppgir detMenneskelig liv og helse er hovedverdien for staten, derfor er det i denne sammenheng en konstant utvikling. Når det gjelder barn, er det mer alvorlige krav, som starter fra deres levekår og velstanden til foreldrene, til beskyttelse av barnets rettigheter. Loven om beskyttelse av borgernes helse utfører således hovedoppgaven med å gi befolkningen i Russland ikke bare med akseptable arbeidsforhold, men sørger også for å sikre sanatorium-forebyggende behandling for alle som trenger den.

Dermed, til tross for den økonomiske krisen iVerdensøkonomien, som har påvirket vårt land, fortsetter vår stat gradvis å styrke sin posisjon i verden, og bevege seg langs veien for økonomisk utvikling. Og la denne prosessen gå på et ikke høyt nok tempo, men trenden selv gir oss allerede håpet på en forbedring av levekårene. Og loven om vern av folkehelsen i denne sammenhengen spiller en viktig rolle.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar