Den økonomiske loven: konsept, baser, normer

Loven

Finanslov er en samlingvisse juridiske normer, hvis viktigste oppgave er å regulere sosiale relasjoner som oppstår ved dannelsen og fordeling av monetære ressurser av statlige myndigheter (samt lokale myndigheter) i ferd med å gjennomføre hovedoppgavene for deres virksomhet.

Denne grenen av loven, som alle andre, haremne, egne metoder, grunnleggende begreper og normer fastlagt i loven. Emnet for økonomisk lov er det offentlige forhold som oppstår på tidspunktet for dannelsen og omfordeling av midler. Når man snakker i et enkelt, ikke-juridisk språk, trenger staten økonomiske ressurser, det vil si penger, for å gjennomføre hovedfunksjonene. Forholdet i samfunnet som stammer fra dannelsen og omfordeling av disse midlene er hovedfaget for regulering av finanslovgivningen.

Begrepet "finanslov" har tohovedaspekter. For det første er dette grenen av slik vitenskap som lov, og for det andre grenen av generell russisk lov. Som vitenskap studerer finanslov de grunnleggende normer som styrer forholdet mellom ulike statlige institusjoner og folk i ferd med å gjennomføre sine økonomiske og økonomiske aktiviteter. Når vi snakker om finanslov som en integrert del av generell russisk lov, mener vi ved det et sett normer som er hovedregulatoren for forholdet mellom folk og statlige institusjoner i prosessen med å drive sine økonomiske aktiviteter.

Reglene i finanslov - et sett med visseadferdsregler vedtatt i offentlige forhold mellom statlige myndigheter og folk basert på utdanning og bruk av anleggsmidler. Reglene, som regel, er etablert av staten selv, er generelt akseptert for alle deltakere som oppstår i forbindelse med distribusjon av midler, og fastsetter de juridiske rettighetene til disse deltakerne. Finanslov har et nært forhold til forfatningsretten, som dekker statens virksomhet som helhet og er en ledende gren i systemet med russisk rettsvitenskap.

Hovedformålet med finanslovsmetoderer å hindre brudd på grunnleggende regler og forskrifter. Dette oppnås ved hjelp av administrative og sivilrettede metoder. Russisk finanslov har flere kilder:

  • Grunnloven i Russland, fastslår grunnlaget for det finansielle systemet i landet som helhet og dets individuelle retninger
  • Forvaltnings-, representant-, lokale myndigheters regulatoriske og rettslige handlinger.
  • Regjeringsforskrifter.
  • Dekret fra presidenten i Russland.
  • Finansdepartementet.
  • Russlands sentralbank.

Alle regler som inneholder reglerfinanslov, er forent av et felles konsept - den russiske føderasjonens økonomiske lovgivning. Med andre ord kan vi si at finanslovgivning er en spesifikk uttrykksform for finansielle rettighetsobjekter. Alle forhold som oppstår i forbindelse med opprettelse og distribusjon av monetære ressurser, er en type eiendomsforhold og er offentlige.

Finanslov som disiplin er undervist ialle juridiske og økonomiske institusjoner for høyere utdanning i vårt land. Studiet av kurset begynner som regel med utvikling av grunnleggende begreper og begreper, historien om utviklingen av dette systemet i Russland. Moderne skolebarn begynner å forstå grunnlaget for finanslov i videregående skole, siden studiet av juridiske disipliner er nøkkelen til vellykket opplæring av den legalt literate generasjonen av mennesker.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar