System av statlige organer

Loven

Staten regulerer sosiale relasjonergjennom statlige organer med autoritetskrefter, som utfører sine aktiviteter i samsvar med loven. Hver av dem utfører strenge definerte funksjoner. Og i sin helhet danner de et organisert, ordnet og helhetlig system.

Hva er en statlig kropp og et system av statlige organer?

Begrepet statsforetak er basert på en rekkeskilter. Dette er en kropp som er opprettet på grunnlag av lovlige normer, har autoritet, utfører oppgaver tildelt av staten, og er en integrert del av systemet.

Systemet av organer i staten - totalitetensammenhengende organer som interagerer med hverandre i utøvelsen av statens makt. Alle av dem er nedfelt i grunnloven og annen lovgivning. I Russland er det lovgivende, rettslige og utøvende organer.

Russlands president, sentralbank, sentralValgkommisjonen og aktorens kontor okkuperer et spesielt sted og tilhører ikke noen av regjeringens grener. Presidenten er statsoverhode, med brede myndigheter og sikrer samordnet funksjon av statlige organer.

Det utøvende systemet består avorganer med spesialkompetanse (de har ansvar for individuelle ledelse) og generell kompetanse (de opererer på alle områder). Forvaltningsmakt i Russland utøves av den russiske regjeringen, andre føderale organer, myndigheter, forvaltninger og andre organer i Russlands emner, som må sikre gjennomføring av lover og andre rettsakter, og som må utstedes i henhold til forfatningen. Regjeringen består av en leder, varamedlemmer og føderale ministre. En av de viktigste myndighetene er Finansdepartementet, Økonomisk Utvikling, Statskomiteen for Eiendomsforvaltning og andre.

Systemet av organer i lovgivningsområdet inkludererForbundsforsamlingen, de lovgivende statlige organene i Russlands fag. Dannelsen av disse legemene utføres gjennom valg, og de er opprettet for å uttrykke folks vilje og regulere PR med vedtak av lover og andre rettsakter fra staten. Forbundsforsamlingen omfatter to kamre - statsdumaen og føderasjonsrådet.

Retssystemet for statlige organer i Russlandbestår av konstitusjonelle, høyere voldgift, høyesterett, samt føderale domstoler og fag i Russland. De er opprettet med det formål å administrere rettferdighet gjennom sivile saksbehandlinger, samt administrative, kriminelle og konstitusjonelle.

Konstitusjonsdomstolen løser problemersom skyldes behovet for å bestemme overholdelse av lover og andre rettsakter med grunnloven. Høyesterett er det høyeste organet i kriminelle, sivile, administrative og andre saker som er underlagt domstolene med generell jurisdiksjon. Dens kompetanse inkluderer gjennomføring av tilsyn, og gir forklaringer på problemstillinger som oppstår i praksis. Den høyeste rettslige organet i forbindelse med å løse økonomiske konflikter er Høyesterettsdomstol, som fører tilsyn med voldgiftsdomstoler. Dommere av domstoler gitt uavhengighet, de er bare underlagt forfatningen, føderale lover.

Tilsyn med overholdelseutført av anklagers kontor. Det er et enkelt sentralisert system med underordinering til justisministeren og underordnet høyere anklagere. Hennes kompetanse strekker seg til alle grener av statsmakten. Anklagersystemet er nødvendig for å balansere de ulike regjeringens regjeringer. Det er derfor Åklagers kontor har en uavhengig og uavhengig struktur.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar