Interne tropper i Russland. Institutt for interne tropper. Struktur av interne tropper

Loven

Interne tropper fra Russlands føderasjonsdepartementer en spesiell militær enhet som sikrer statens interne og offentlige sikkerhet, beskytter borgernes rettigheter og frihet mot ulovlige og andre kriminelle angrep. Det er med andre ord et integrert element i landets forsvarslinje. Interne tropper - en strukturell enhet av Inrikesdepartementet i Russland. Dette vil bli diskutert mer detaljert i denne artikkelen.

interne tropper

beskrivelse

For tiden vurderes de interne troppene i Russlandkraftig paramilitær formasjon. De aktuelle enhetene som er angitt, er helt motoriserte operasjonelle (motoriserte rifle) enheter som har pansrede kjøretøyer tilgjengelige. Interne tropper har sine egne personlige luftfarts-, artilleri-, ingeniør- og marineenheter. Generelt har disse enhetene utmerket kampevne. Interne tropper fra Russlands Inrikesdepartement stopper ikke i deres utvikling og forbedring, rekrutterer regelmessig erfarne offiserer fra de angitte styrkene i Russland og spesielle tjenester (FSB, SVR og GRU). Dette gjorde det mulig å skape et personlig informasjonsdirektorat, som er en del av de interne troppene i Russlands føderasjonsdepartement. Spesifisert spesialopplæringstjeneste er ikke dårligere enn utenlandske analoger. Personlige etterretningsenheter er etablert siden 1990.

Interne tropper i Russland: struktur

Denne formasjonen inkluderer:

 • Kontroller. Kommandoen til de interne troppene.
 • Spesielle motoriserte enheter.
 • Operative paramilitære enheter av interne tropper.
 • Marine enheter.
 • Paramilitære styrker og enheter som overvåker de viktigste statseide fasilitetene og spesielle lastene.
 • Enheter av militær luftfart.
 • Militære skoler av profesjonell høyere utdanning.
 • Intelligens-enheter.
 • Paramilitære spesialstyrker.
 • Medisinske, vitenskapelige institusjoner, samt militære enheter, som leverer aktiviteter utført av interne tropper.

Russiske interne tropper

plikter

Hovedoppgavene til den angitte kraftstrukturen er mangesidige. Deres definisjon er angitt av loven i Russland "På interne tropper":

 • Sikre beskyttelse av viktige gjenstander av staten og spesiell last.
 • Felles aktiviteter med andre ulike organer av interne saker for å iverksette beskyttelse av sosial orden, samt opprettholde beredskapstilstand og offentlig sikkerhet.
 • Ta del i forsvaret av statens territorium.
 • Bistand til grenseenheter underlagt Federal Security Service for gjennomføring av beskyttelsen av den russiske grensen.
 • Undertrykkelse av manifestasjoner av terrorisme og tilveiebringelse av et kontraterroristoperasjons regime.

Interne tropper er i systemet for Inrikesdepartementet i Russland. De støtter den konstitusjonelle ordren og den offentlige ordenen i landet. Men i tilfelle et forsøk på statens suverenitet fra utsiden, deltar de russiske fødernes interne tropper i å motvirke aggresjon med hæren og grensevakterne i Forsvaret. Den nevnte styrkestrukturen er underlagt Den øverste kommandant for Forsvaret.

Interne tropper fra Russlands Inrikesdepartement

Ledelse av denne formasjonen

Interne tropper ledes av Russlands president. Han godkjenner strukturen, sammensetningen, styrken, bestemmer seg for stedet for utplassering og bevegelse av deler, på felles deltakelse av nevnte formasjon med ATS for å sikre nødstilfellet. Han godkjenner også stillingen til øverstkommanderende for denne strukturen og, om nødvendig, lindrer ham om sin stilling. Direkte ledet av en slik formasjon, statsministeren for Russland. Han er fullt ansvarlig for lovligheten av aktivitetene i denne formasjonen. Også hans ansvar omfatter godkjenning av forskrifter om organisatoriske forhold og så videre. Overordnet øverstkommanderende for den angitte kraftstrukturen og den øverste overordnede av alle relevante divisjoner er nestleder. Russlands utenriksminister. Han har ansvaret for å håndtere denne formasjonen, og er også personlig ansvarlig for sin mobilisering og kampberedskap, den positive gjennomføringen av ulike oppgaver som er tildelt ham.

Strukturenheten i Russlands Inrikesdepartement erHovedkommandoen til denne formasjonen. Militære enheter og forbindelser er inkludert i distriktet. De er en operasjonell territorial tilknytning. Til gjengjeld ledes de av kommandanter av denne formasjonen. Varselministeren for interne saker og høvdingene i de viktigste relevante direktoratene for emnene i Russland, hvor disse enhetene utplasseres, kan kontrollere militære enheter og spesielle motoriserte formasjoner av nevnte kraftstruktur. De har fullmakt til å bruke disse enhetene i nevnte formasjon for å gjennomføre beskyttelsen av sosial orden, sammen med ulike andre organer i Institutt for innenriksdepartementer, for å håndtere eliminering av masseopptøy. Imidlertid er deler og formasjoner av denne strukturen forbudt å stoppe uautoriserte møter og demonstrasjoner av fredelig natur.

interne tropper i Russland

Tilsyn og tilsyn

Denne oppgaven er tildelt anklagers kontor. Hun overvåker også den samvittighetsfulle gjennomføringen av lover av disse enhetene. Den styrer alle typer legitime aktiviteter i disse organene: operativ undersøkende, administrativ og straffeprosess. Åklagers kontor overvåker også gjennomføringen av lover av interne tropper, lovligheten av innholdet av arrestert og arrestert i ITT og resepsjonist-distributørene. Dette tilsynet utføres i henhold til gjeldende lovgivning. Gyldigheten av aktivitetene utført av teamet av interne tropper og andre ATS-enheter styres av ulike byråer. I utgangspunktet er dette avdelingsovervåking. Det utføres av kontroll og metodiske avdelinger i interne saker, som står over.

Også dannet en enhet som heteregen sikkerhetstjeneste som oppdager personer som begår offisielt forsett blant politibetjente. Aktiviteten til rettshåndhevelse strukturer av offentlig sikkerhet er også underlagt organene av lokal selvstyre. Presidenten utøver statlig kontroll over arbeidet som utføres av departementet for interne tropper i Russland. Også den russiske regjeringen deltar i dette tilsynet. Domstolens kontroll utføres under behandling av deres kontorarbeid - kriminelle og administrative lovbrudd som kommer fra enhetene i denne strukturen, klager om lovlig frihetsberøvelse og fengsel, lovligheten av avgjørelsene som er truffet av disse enhetene, som begrenser sivile rettigheter.

kommando av interne tropper

Høyere utdanningsinstitusjoner i denne maktstrukturen

 • Novosibirsk militariserte institutt for interne tropper.
 • Perm militært institutt for interne tropper.
 • St. Petersburg Institute of Internal Troops.
 • Saratov spesialisert institusjon.
 • Det er også en fakultet for interne tropper i det militære universitetet i Forsvarsdepartementet i Russland.

Vurder de ovennevnte utdanningsinstitusjonene mer detaljert.

St. Petersburg militariserte institutt for interne tropper i Russlands føderasjonsdepartement

Den spesifiserte spesialiserte utdanningsinstitusjonenDet er en føderal statlig militær utdanningsinstitusjon med høyere faglig utdanning. Dette instituttet utfører opplæring for utnevnelsen til det offisielle stillingen av taktisk nivå i den angitte kraftstrukturen i Russland med oppdrag av den militære rangen "løytnant". Nyutdannede er tildelt et diplom for å skaffe seg høyere profesjonell utdanning i spesialiteten "Rettskikk" med kvalifisering av en advokat. Studietiden er fem år.

Dette militariserte institutt for interne tropper fra Russlands inrikesdepartement har følgende fordel:

 • angi absolutt sikkerhet
 • skaffe et statsstandardbevis;
 • god kontanter stipend;
 • Tilgang til fri reise til hvilestedet i begge retninger;
 • Sysselsetting på slutten av utdanningsprosessen;
 • trening og oppnå førerkort i samsvar med kravene i den internasjonale standardkategori "B" og på opplæring i styring av militærutstyr.

Dette militære instituttet har 110publikum. Av disse er 88 på stedet for permanent utplassering, og 17 i Moloskovitsa treningssenter og 4 i utdanningsinstitusjonen til Nordvest-Spesialforsvaret i Russlands Inrikesdepartement, som brukes til å trene fagpersonell for denne sikkerhetsstrukturen.

Institutt for interne tropper

Instituttet har 14 avdelinger:

 • Ifølge taktikken til interne tropper.
 • Institutt for brannopplæring.
 • På taktikk av generell betydning.
 • Avdeling ABV og T.
 • Fysisk trening og idrett.
 • Institutt for OSBD BB.
 • For studiet av samfunnsvitenskap og humaniora.
 • Institutt for militærpedagogikk og psykologi.
 • Ved å studere historie og teori om stat og lov.
 • Institutt for sivil og straffelov.
 • På studiet av administrativ og konstitusjonell lov.
 • Avdeling for straffeprosess og rettsmedisin.
 • For studiet av naturvitenskap og matematiske disipliner.
 • Institutt for fremmedspråk.

Borgere i Russland (gutter) er innmeldt i dette instituttet,som har et uteksaminert sertifikat fra en utdanningsinstitusjon (full) av generell eller videregående opplæring, samt å være egnet av helsehensyn, har bestått et spesialisert utvalg og positivt bestått opptakseksamen. Følgende personer er kvalifisert for opptak:

 • Ikke tjene i den russiske føderasjons hær i alderen fra 16 til 22 år.
 • Passerte den angitte tjenesten og var på hennes samtale. Alder - opptil 24 år.
 • Undergår kontrakten militær tjeneste, men bare ved slutten av halvparten av siktet angitt i den første kontrakten. Aldersgrensen er opptil 24 år.

Perm militært institutt for interne tropper i Russlands føderasjonsdepartement

Denne institusjonen gir opplæring for fremtidige offiserer. Etter oppgradering vil de få en profesjonell høyere utdanning med rett til etterfølgende tjeneste i de angitte troppene i Russlands føderasjonsdepartement.

Denne institusjonen har følgende organisasjonsstruktur:

 • institutt kommando;
 • management;
 • 4 fakulteter, som inkluderer 12 avdelinger;
 • kurs for forbedring av offiserer;
 • 10 støtte enheter;
 • syv avdelinger av direkte underordnethet;
 • 1 bataljon gir trening.

Opplæringen av offiserer med profesjonell høyere utdanning for denne formasjonen utføres av fire fakulteter:

 • Teknisk støtte, som produserer spesialister på "multifunksjons spor- og kjøretøyer".
 • Fakultet graduate spesialister i testing og drift av artilleri våpen.
 • Forbereder dataprogramvare fagfolk for ulike formål.
 • Hundetrening, produserende biologer. Instituttet aksepterer menn med statsborgerskap i Russland, som frivillig uttrykte et ønske om å gjennomføre opplæring. De må ha en videregående (fullstendig) generell eller yrkesrettet utdanning. De må også gjennomgå en slags verifikasjon hos Russlands føderale sikkerhetssjef og Russlands inrikesdepartement, være egnet for helse, er psykologisk stabile og fysisk forberedt på opplæring. Utvalget utføres blant:
  - Borgere som ikke tidligere har tjent i væpnede styrker. De må være mellom 16-22 år.
  - Innbyggere som allerede har fullført den angitte tjenesten eller er på hennes oppringning (under 24 år).
  - Borgere som for tiden er i kontraktsvæpnetjeneste, men gjenstand for slutten av halvparten av perioden som er angitt i kontrakten. Deres alder er også begrenset til 24 år.

I det angitte instituttet er det utdannet gjennom fem år. Personen som har uteksaminert seg fra denne institusjonen, får tittelen "løytnant".

Kandidater for opptak til denne militariserte institusjonen er:

1. Bestemmelse av graden av beredskap for opptak til den angitte helseinstitusjonen (Military Medical Commission).

2. Opptaksprøver, som bestemmer nivået på faglig egnethet (psykologisk undersøkelse), samt en vurdering av utdanningsnivået:

 • Fakultet for teknisk støtte. På russisk språk og litteratur (skrive en uttalelse); i matematikk og fysikk (skriftlig).
 • Fakultet for artilleri våpen. På litteratur og russisk språk (uttalelse); i matematikk og fysikk (skriftlig).
 • Fakultet for cynologer. I litteratur og russisk språk (uttalelse), i kjemi og biologi (skriftlig).
 • Fakultet for automatiserte kontrollsystemer. På russisk språk og litteratur (presentasjon); i matematikk og fysikk (skriftlig).

3. Vurdering av fysisk kondisjon (treningsspenning på tverrstangen, kjører 100 og 3000 meter).

Russiske interne tropper

Novosibirsk paramilitære institutt for interne tropper. Generelt I. K. Yakovlev innenriksdepartementet

Dette regjeringsorganet er ogsåviktig. Novosibirsk militariserte institutt gjennomfører opplæring av fremtidige offiserer for tjeneste i de interne troppene i Russlands føderasjonsdepartement. For heltidsopplæring er mottak av statsborgere i Russland med sekundær (fullstendig) generell eller yrkesrettet utdanning. Som i tidligere utdanningsinstitusjoner, er rekrutteringen utført blant følgende kategorier av borgere:

 • Ikke tjent i rekkene til Den russiske føderasjons væpnede styrker (alder 16-22 år).
 • Allerede forbi den angitte tjenesten eller være på hennes samtale.
 • For tiden gjennomgår kontrakt militærtjeneste, men på betingelse av at halvparten av perioden som er angitt i kontrakten allerede har passert. I dette og forrige tilfelle er søknadsalderen begrenset til 24 år.

Personer som har fullført den angitte institusjonen, er tildeltspesiell militær rangering "løytnant" og utstede et statsdiplom. I det tredje studieåret får studenter som har bestått eksamen, et førerkort med kategori "B". Dette er et viktig faktum. Kadetter er plassert i spesielle herberger. De er også fullt støttet av staten gjennom hele studietiden. Studentene er utstyrt med sommerferie (ferie), med en varighet på 30 dager og vinter - 15. En kontrakt inngås med studentene fra det andre året, hvoretter de får kontant godtgjørelse på 10.000 rubler.

Dette instituttet forbereder spesialister på følgende spesialiteter:

 • "Juridisk støtte til nasjonal sikkerhet." Nyutdannede gjennomgår militærtjeneste i opprinnelig stilling til en platonkommandør eller hans stedfortreder for operasjonelle oppdrag, spesielle motoriserte seg og bevare viktige statlige spesialavgifter og objekter av underenheter med etterfølgende forfremmelse til en høyere stilling. Dette er et kraftig argument. De kan også holde stilling som nestleder for arbeid med eksisterende personell.
 • "Oversettelse". Nyutdannede av denne spesialiteten vil tjene i den opprinnelige plasseringen av platonkommandøren for spesielle formål (intelligens).

Saratov Institutt for interne tropper i Russlands føderasjonsdepartement

Denne institusjonen spiller også en viktig rolle ispesifisert struktur. Saratov-instituttet for interne tropper i Russlands føderasjonsdepartement anses som en av de eldste militære opplæringsenhetene til de interne troppene som spesialiserer seg på treningsoffiserer til å jobbe i denne strukturen ved kvalifikasjon: "Retspraksis". Dette er et viktig studieområde. De som uteksaminerer seg fra instituttet utstedes med et diplom med kvalifikasjonen "advokat" og oppdraget til hovedoffiserets rang "løytnant". Kadettene i denne institusjonen er opplært i den plettfrie besittelsen av hele varianter av håndvåpen, selvforsvarsteknikker og hånd-til-hånd-kamp, ​​styring av kjøretøyer av militærutstyr og maskiner, arbeid med informasjon og datautstyr.

intern brigade

Universitetet trener offiserer forindre krefter. Som et resultat er militære kvalifikasjoner og disipliner viktig her. Dette instituttet lærer militæret og den spesielle strategien til enhetene og enhetene til nevnte dannelse; generell og militær psykologi og pedagogikk; høyere matematikk; fremmed språk; andre militære og spesielle disipliner. Etter gjennomføring av kurset innleveres kandidater fra denne utdanningsinstitusjonen for å distribuere militære enheter og grener av innvendige tropper fra Institutt for innenriksdepartementet i Russland for ytterligere militærtjeneste som er angitt i kontrakten (i 5 år etter at universitetet er ferdigstilt) i hovedoffiserstillinger i kommandoen over enheter. Dette er viktig for ansettelse av utdannet personell.

Academy of Internal Troops: en kort beskrivelse

Etter å ha lest det ovenfor, ikke glem detog om denne skolen. Administrasjonsakademiet i Russlands føderasjonsdepartement er en føderal statlig utdanningsinstitusjon for yrkesopplæring av den høyeste kategorien. Denne institusjonen gir opplæring, omskoling og økning av kvalifikasjonsnivået for ledende ansatte i denne strukturen og andre relevante avdelinger. Det produserer også spesialister for det russiske føderasjonsdepartementet for forskning og pedagogisk moderne system.

Betydende dato

Dag for de interne troppene i Russlands inrikesdepartement er en profesjonell ferie for servicemenn av den angitte kraftstrukturen.

Akademiet for interne tropper
Denne datoen ble etablert 19. mars 1996.Presidentdekret nummer 394, ifølge hvilket den årlige feiringen er planlagt 27. mars. Russlands interne tropper har vært etterfølger for underavdelingene for å gjennomføre vedlikehold av staten og sosial orden siden det fjerde århundre. I utgangspunktet ble denne rollen spilt av «bueskyttere», da «leietakere», deretter ansatte i garnisonbataljonene, og senere interne vakt-enheter, som resulterte i fasede endringer og førte til dannelsen av denne moderne maktstrukturen.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar