Strafferetten er den grunnleggende loven om forbrytelser. Endringer i CC av 2016

Loven

Straffeloven er hovedlovgivningen,styrer kriminalitet. Et tilsvarende offisielt dokument finnes i hvert land. Den inneholder et sett med regler, inneholder et sett med regler som lar deg bestemme sammensetningen av de begåtte handlinger og straffer for dem. Det er her den store betydningen og verdien av denne forskriften manifesteres.

vk det

Straffelovenes essens

Lovgiveren legger stor vekt på problemerdenne bransjen. Straffeloven i Russland er en kodifisert handling, en føderal lov, som ble vedtatt av statsdumaen. Det løser i seg selv et sett med regler for rettslige forhold på dette området. Enhver innblanding i PR av en helt annen type reguleres av denne loven. Han lar dem beskytte og beskytte.

Hovedmålene med loven i spørsmåletforebygging og opphør av forbrytelser, opprettelse av forhold som vil tillate potensielle kriminelle å tenke, før de bestemmer seg for å begå en ny sosialt farlig handling. I tillegg er straffeloven også en måte å korrigere de skyldige partene på, som innebærer implementeringen av denne oppgaven i fremtiden.

Litt historie

Den første omtale av straffelov som grendedikert til forbrytelser, var det mulig å møte tilbake i "russisk sannhet". Den første loven fastsatte straffer, handlinger og ansvarsordninger. Er det at ordlyden og innholdet generelt var vesentlig forskjellig fra det som nå er sagt hver artikkel i straffeloven.

deler uk

Gjennom hele historien, ulikeAvsetninger som avvike fra hverandre avhengig av trender i en bestemt epoke. Men hvis vi snakker om kodifiserte handlinger, ble for første gang en lignende lov vedtatt i første halvdel av det tjuende århundre. Straffeloven til RSFSR av 1922 - den første opplevelsen av denne typen, som bare eksisterte fire år.

Etter det første forsøket vedtok koder (førI det øyeblikk det ble vedtatt i 1996 ble handlingene i straffeloven i Russland gjennomført flere ganger. Den mest vellykkede opplevelsen fant sted i 1996. Denne handlingen eksisterte til det nåværende dokumentet. Straffeloven i Russland ble vedtatt på den vanskeligste tiden for landet. Til tross for dette eksisterte det til nåtiden.

Straffelovenes struktur

Straffeloven er en handling som representerer en visssystemet. Det er ordentlig og nøyaktig. Det antas at straffeloven, og det er den som for tiden er i kraft, er et av de mest spesifikke og korrekt formulerte settene av regler. Han har bare bestemte forklaringer. Og dersom ytterligere tolkning er nødvendig, er resolusjonene fra Forbundsrepublikkenes væpnede styrker alltid vedtatt, som tolker alle nødvendige punkter.

Endringer i IC 2016

Som de fleste kodifiserte handlinger,vurderes har to deler. Straffeloven i Russland omfatter generelle og spesifikke seksjoner, som er ganske typisk for denne typen lover. Denne oppdelingen skyldes spesifikasjonene til hver av dem. Kriminell lov har en lignende divisjon fordi det krever bestilling i form av generelle bestemmelser og spesifikke punkter. Det handler primært om kvalifikasjon av forbrytelser.

Generell del

Generelle bestemmelser i straffelov har en storverdi for praksis. Det er mange spørsmål som på en eller annen måte ikke bestemmer sammensetningen av en forbrytelse. De påvirker ikke kvalifikasjonene, men hjelper bare å komme til det som kalles påtale og straff. Med tanke på denne loven, er det viktig å være oppmerksom på de siste utgavene, siden det ofte gjøres endringer i straffeloven i Russland. Så hva korrigerer den felles delen av straffeloven i Russland i 2016? Dette er grunnleggende spørsmål angående ansvarsalderen, generelle begreper for forverrende og formildende omstendigheter, straffedrag og andre saker som er en slags instruksjon eller en plan for videre kvalifisering av loven.

Spesiell del

Sammensetningen av forbrytelsen - den viktigste betingelsen forav ansvarlighet. Hvis loven ikke oppdager minst ett slikt element, vil det ikke være grunnlag for anvendelse av særskilte bestemmelser i straffeloven. Og de er i sin helhet en spesiell del av Russlands straffelov.

UK 2016

Hva er meningen med slike normer? De regulerer bestemte sosiale forhold, mer presist innblanding i disse relasjonene. Hver artikkel berører noe spesifikt, løser i seg selv de nødvendige elementene som må være for å oppnå elementene i en forbrytelse. I tillegg gir de sanksjoner, det vil si straffer, som også reflekteres i praksis.

En viktig funksjon og forskjell på toDe aktuelle delene er strukturen av deres normer. Den generelle delen inneholder i de fleste tilfeller kun hypoteser, mens spesielle betyr både disposisjoner og sanksjoner. Denne forskjellen skiller i det minste en del fra en annen, men det gjør dem også sammen, som igjen bekrefter integriteten og strukturen i Russlands straffelov.

Endringer i straffeloven (2016)

Behovet for forandring oppstårfordi straffeloven er en veldig full og betydelig handling for rettsvitenskap. Ofte er det forskjellige hull i lovgivningen, kollisjoner oppstår. Derfor bidrar innføringen av ulike typer endringer og vedtakelsen av nye versjoner av loven til å bekjempe den.

artikkel uk

Så i 2016 har straffeloven blitt endretbare i to artikler. Den første er normen som løser ansvaret for penetrasjon av objekter som er beskyttet og ligger under jord eller ved vann. Dette er artikkel 215.4 i loven. Hun ble endret når det gjaldt sanksjoner, hvor frihetsberøvelsen er en periode på ikke mer enn fire år, og den mulige fine når syv hundre tusen. Dette er de strengeste tiltakene i denne artikkelen og ble godkjent.

En annen regel er artikkel 172.2 i straffeloven i Russland. Det løser en slik handling som å tiltrekke utenlandske midler, det vil si å skape spesielle finansielle pyramider. Dette er den viktigste forandringen i straffeloven i 2016, som tidligere var det ingen sanksjoner av denne typen, som for øvrig gir straff for bøter til fengsel.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar