Hva er artikkelen under nummer 310 i Russlands straffelov?

Loven

Gjennom undersøkende tiltak, representantenrettshåndhevelse må være sikker på at all informasjon som blir kjent som et resultat av dette ikke vil bli offentliggjort uten hans tillatelse. Personer som bestemmer seg for å krenke denne regelen, må ta ansvar for sine handlinger i samsvar med artikkel 310 i Russlands straffelov.

Kjernen i problemet

I straffeprosesskoden i RusslandDet er ikke noe som "hemmeligheten til undersøkelsen." Selv om begrepet selv er nevnt i listen over opplysninger av "konfidensiell karakter", godkjent ved dekret nr. 188 fra presidenten i vårt land i 1997. Faktisk har en representant for myndighetene full rett til å kreve at deltakerne i denne saken ikke opplyser noen spesifikke data eller annen informasjon som undersøkes under undersøkelsen. Og dette er allerede legalisert ved artikkel 161 i straffeloven for Russland.

310 UK RF

Overtredelse av representantens rimelige kravlov innebærer straff etter artikkel 310 i straffeloven. Hva forårsaket en slik alvorlighetsgrad? I dette tilfellet - bare interessene til saken. Ved undersøkelse av omstendighetene i et bestemt straffesak, blir ulike forhold gradvis avslørt som hjelper etterforskeren eller etterforskeren å finne ut sannheten. Noen ganger kan en liten ting, som ved et uhell er funnet ut i en samtale med vitner eller andre tiltalte i saken, kaste lys på årsaken til kriminaliteten. Hvis du gjør det offentlig til utgangen av undersøkelsen, vil forbrytelsene bli advart og vil kunne ordne forsvaret forsvarlig. Personen som gjør dette, vil i hovedsak skape noe hinder for undersøkelsen. Dette vil bli betraktet som en forbrytelse mot rettferdighet, som straffes i henhold til artikkelnummer 310 i Russlands straffelov. Et slikt tiltak bør gjøre overtredere ansvarlige for deres handlinger.

Undersøkelsesregler

Under undersøkelsen av forbrytelsen representanterav loven, krever de som regel at deltakerne i prosessen holder hemmelig alt de kan bli oppmerksomme på i løpet av denne tiden. For slike formål har etterforskere, etterforskere eller operatører rett til å tegne abonnement fra disse borgere, der hver av dem forplikter seg til ikke å utlevere noen opplysninger som vedrører omstendighetene til den urettferdige handlingen. Et slikt dokument er utstedt skriftlig og vedlagt saksdokumentet. Hvis en av de tiltalte bestemmer seg for å krenke løftet til dem, vil retten kunne bringe ham til kriminelt ansvar for slike tiltak i samsvar med artikkel 310 i Russlands straffelov. Denne beslutningen er fullt berettiget. Tross alt, hvis denne eller denne informasjonen blir for tidlig kjent for personer med prosessorisk interesse, vil dette tillate dem på forhånd:

 • ødelegge eksisterende bevis
 • nøytralisere vitner
 • eliminere personer som har informasjon som er nyttig for å finne ut sannheten;
 • forbinde for deres beskyttelse andre personer som kan få innvirkning på de lovgivere som utfører etterforskningen.

Alt dette kan føre til at undersøkelsen vil gå inn i en blindgyde, og lovbryteren vil kunne unngå en rettferdig straff.

Triumf av rettferdighet

Løs forbrytelsen vil bare lykkeshvis borgere, som nødvendigvis er viet til visse forhold i saken, ikke vil forstyrre dette. Alle foreløpige undersøkelsesdata må holdes i stridighet. I praksis er følgende informasjon ment:

 • på utviklingen av den nåværende undersøkelsen;
 • om alle bevisene i saken og kildene de ble hentet fra;
 • på vitnesbyrd om spesifikke individer oppnådd under forhør;
 • på planlagte undersøkende eller operative søkeaktiviteter.

En statsborger som gir publisitet til slik informasjon uten riktig tillatelse, må være ansvarlig for loven for sine dårlig vurdert eller forsettlige handlinger.

Artikkel 310 UK RF

Artikkel 310 i straffeloven gir denne straff i form av:

 1. En bot, hvorav det kan nå 80 tusen rubler eller en innbyggers totale inntekt i en periode på opptil seks måneder.
 2. Obligatorisk arbeid i en periode på ikke mer enn 480 timer.
 3. Korreksjonsarbeid, hvis løpetid, avhengig av rettsavgjørelsen, kan nå 2 år.
 4. Arrest, det vil si begrensning av frihet, som ikke varer mer enn 3 måneder.

En bestemt straff er pålagt av retten, avhengig av alvorlighetsgraden av konsekvensene av lovbrudd begått.

Begrunnelse for en forbrytelse

At avgjørelsen tatt av retten var rettferdigog rimelig, må du nøye håndtere alle forholdene i straffelovens artikkel 310. Kommentarer til det vil bidra til å gjøre dette ved å bruke de grunnleggende reglene og definisjonene.

310 britiske RF-kommentarer

Først må du tydelig forestille degcorpus delicti, hvis formål er rettferdighetens interesser selv. Emnet i dette tilfellet er en person som er fylt 16 år og ble raskt advart om behovet for å holde informasjon om saks hemmelig. En borger må være fullt ansvarlig for å være ansvarlig for sine handlinger i lovens fulle omfang. Den objektive siden av overtredelsen er det faktum at en bestemt person avslører informasjon uten kjennskap (eller tillatelse) fra de relevante myndighetene (etterforsker, anklager, undersøkelsesoffiser og andre). En slik handling er i strid med det løftet som denne borger har gjort i det tidligere gjort "ikke-avsløringsabonnementet". Den subjektive siden av overtredelsen er at gjerningsmannens handlinger har en direkte hensikt, det vil si, er rettet mot å hindre rettferdighet.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar