Straff for forsikring

Loven

Siden begynnelsen av 2012 økte trafikkpolitiet bøter forNoen typer brudd på trafikkregler på veiene. De fleste endringene påvirket OSAGO-retningslinjene. Dette er bilforsikring, som tilhører kategorien obligatorisk. CMTPL gir deg mulighet til å betale kontantkompensasjon til eiere av kjøretøy i tilfelle at det er skade på helse, liv og eiendom. Betalt beløp kan nå størrelsen på fire hundre tusen rubler. I tilfelle å forårsake mer skade, utbetales forskjellen av den skyldige.

Lovgivningsakten om innføring av OSAGO varvedtatt i 2003. Under dens bestemmelser, er forbudt kontrollen over kjøretøyet i fravær av politikken som bekrefter inngåelsen av "avtograzhdanki 'avtalen. Lovgivning gir bøter uten sjåførforsikring. Inspektøren til Statens trafiksikkerhetsinspektorat har i dette tilfellet rett til å ta bilen til parkeringsplassen. Fraværet av en forsikring er grunnene til å nekte registrering av kjøretøy, fjerne det fra registeret og bestått inspeksjon. Formålet med OSAGO er å beskytte bilens eier fra å betale erstatning til den skadde.

Straff for forsikring i tilfelle av fraværføreren kan utstedes i mengden av hundre rubler. Imidlertid har inspektøren rett til å begrense seg til en advarsel. Samtidig skal kontrakten om obligatorisk motor TPL-forsikring inngås uten feil. Straffen gjelder bare mangel på en politikk i hendene på sjåføren.

Straffen for forsikring i mengden av tre hundre rublerbelastet i tilfeller når kjøring utføres, ikke dokumentert. Føreren kan miste det samme beløpet dersom han bryter med forsikringspolicyens vilkår på brukstidspunktet. Faktum er at fristen for OSAGO-kontrakter er tolv måneder. Bruksperioden for kjøretøyet kan reduseres på forespørsel fra føreren. Kostnaden for politikken er redusert. Perioden når kjøretøyets drift er mulig reduseres. Ofte er denne retten brukt av drivere som foretrekker å ikke forlate garasjen med kaldt vær. Samme person mottar det samme førerkortet hvis det ikke er spesifisert i CTP-dokumentet. Politikken må inneholde navnet hans

Straff for forsikring varierende fra fem hundre tilÅtte hundre rubler kan utstedes til en borger som styrer et kjøretøy i tilfelle at CTP-politikken og avtalen med organisasjonene som utsteder det, er fraværende. I henhold til lovgivningsmyndighetene i Russland, er perioden for kjøp av dette dokumentet begrenset til fem dager etter at du har fått retten til å kjøre bil. Straffen for mangel på forsikring vil bli tømt av inspektøren, selv om denne perioden ikke har gått siden kjøpet av bilen. Betaling av en sum penger kan erstattes av et forbud mot kjøretøyets drift og fjerning av registreringsnummer fra den. Denne regelen gjelder fra 1. januar 2013. Tallene og retten til å betjene bilen vil bli returnert til borgerne først etter eliminering av årsakene som tjente som grunnlag for forbudet.

Straff for forsikring i tilfelle forsinkelse av periodenhandlinger kan skrives ut i området fra fem hundre til åtte hundre rubler. Dette bruddet er den mest alvorlige av alle regler for CTP. Hva er straffen for kjøring uten forsikring vil bli utnevnt av inspektøren, vil han bestemme. I tillegg til behovet for å betale en sum penger, vil bilen miste statnumre, og føreren vil miste retten til å kjøre. Dersom forsinkelsesperioden var mindre enn tretti dager, gir forsikringsselskapet ikke sin plikt til å betale erstatning.

Kjøp av CTP-policy er mulig hvis tilgjengeligNåværende kupong, som indikerer gjennomgangen av teknisk inspeksjon. Dette dokumentet kan erstattes av et internasjonalt sertifikat eller diagnosekort. Alle dokumenter må være gyldige ved søknad om forsikring.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar